Zasadnutie Medzirezortného koordinačného centra na podporu rozvoja pešej turistiky a cykloturistiky na Slovensku Tlačiť
Dňa 7.02.2012 sa v Bratislave v priestoroch Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) konalo 1. pracovné stretnutie členov Medzirezortného koordinačného centra na podporu rozvoja pešej turistiky a cykloturistiky na Slovensku (MKC).

Zápis z 1. pracovného stretnutia členov Medzirezortného koordinačného centra na podporu rozvoja pešej turistiky a cykloturistiky na Slovensku je tu:

 MKC_zapis_1_2012_02_07.doc
 
Prezenčná listina  z 1. stretnutia:  MKC_zapis_1PL_2012_02_07.pdf