Rozhodnutie Krajského úradu životného prostredia v Bratislave Tlačiť
Krajský úrad životného prostredia, odbor ochrany prírody vydal rozhodnutie pre Klub slovenských turistov o organizovaní podujatí. Viac čítajte v prílohe:

  KUZP_BA_povolenie_podujati.pdf