Prof. Ivan Zapletal sa dožil 80 rokov Tlačiť
Prof. Ing. Ivan Zapletal, DrSc. so dožil 25. marca 2012 80 rokov. Jeho činnosť v KST je rozsiahla. V turistike sa angažoval od roku 1963. Od tejto doby pracuje v Sekcii značenia Klubu Slovenských turistov. Venoval sa výkonnostnej turistike. V rámci zahraničných zápočtových ciest úspešne viedol Zápočtové cesty do:
  • Severských štátov dva razy,
  • Francúzka,
  • Talianska a Švajčiarska,
  • Španielska a Portugalska,
  • bývalej Juhoslávie 3 razy.

Viac o I. Zapletalovi sa dočítate tu:  I.Zapletal_jubileum.doc