Konal sa 45. vysokohorský zraz Klubu slovenských turistov Tlačiť
ORGANIZÁTOR: Klub slovenských turistov - sekcia vysokohorskej turistiky
DÁTUM KONANIA: 28. júna – 1. júla 2012
MIESTO KONANIA: Intercamp Tatranec, Tatranská Lomnica č. 202
ÚČASŤ NA ZRAZE: Členovia KST s platným členským preukazom – ostatní, bez možnosti uplatnenia zliav. Absolventi základov VhT bez obmedzenia, ostatní pod vedením cvičiteľa, resp. inštruktora VhT (5 účastníkov + cvičiteľ, resp. inštruktor VhT). Deti do 15 rokov len v sprievode rodičov.
PRIHLÁŠKY a UBYTOVANIE: Prihlášky a požiadavky na ubytovanie posielajte na adresu: Vojtech Jeremiáš, Lipová 14/7, 052 01 Spišská Nová Ves ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ) do 10. júna 2012. Prihláška musí obsahovať meno a priezvisko, adresu bydliska, klub KST a číslo členského preukazu KST účastníkov, vrátane vedúceho skupiny – POZOR, pri prezentácii kontrola!!!. U vedúceho skupiny, vo vlastnom záujme aj kontakt - telefón, E-mail. Len včas a riadne prihlásení účastníci majú zabezpečený odznak zrazu. Odpoveď na prihlášky sa neposiela. Ubytovanie 9,00 € za osobu a noc, uhradí vedúci skupiny pri prezentácii. Kvôli odlíšeniu sa od iných návštevníkov, organizačný štáb požaduje viditeľne nosenie odznak zrazu.
Delegátmi KST sú Marek Heinrich, 2. podpredseda a Zuzana Jendželovská, členka VV pre sekcie.

Úplné propozície nájdete tu:
 45_vysokohorsky_zraz_Klubu_slovenskych_turistov_propozicie.pdf

Vlakom so zľavou na 45. Slovenský zraz vysokohorských turistov v Tatranskej Lomnici
Informácia pre účastníkov

V dňoch 28.06.2012 – 01.07.2012 sa uskutoční 45. Slovenský zraz vysokohorských turistov v Tatranskej Lomnici. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) – ako zmluvný partner Klubu slovenských turistov pripravila ponuku pre turistov zo Slovenska, ktorí sa zúčastnia Slovenského zrazu vysokohorských turistov v Tatranskej Lomnici, prostredníctvom ktorej bude poskytnutá zľava na cestovnom vo výške 25%.

Úplné informácie o zľavách si prečítajte prípadne vytlačte z prílohy:

 45_VhT_zraz_2012_ZSSK_zlavy.pdf