Uskutočnil sa 60. celoslovenský zraz KST a 44. stretnutie TOM 2013 Tlačiť
Letnyzraz_letak_1_2013_03_06M

Správa o zabezpečení a priebehu zrazu:   Letný zraz KST_správa_2013.pdf

Ako vyzeral plagát podujatia vo formáte na tlač (2 strany):   Letnýzraz_leták_obe strany.pdf

Program:  Letný_zraz_propozície.pdf

Regionálna rada KST Klub bratislavských turistov pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu zorganizovala 60. celoslovenský zraz Klubu slovenských turistov, ktorý sa konal

4. júla - 7. júla 2013 v Bratislave (Zlaté piesky)

a na 44. stretnutie turistických oddielov mládeže v dňoch

1. júla - 7. júla 2013 v Bratislave (ZŠ Vrútocká)


Delegátmi KST na 44. stretnutie TOM boli predseda sekcie mládeže KST Stanislav Andrási a člen sekcie mládeže KST Maroš Šarvanec.
Delegátmi KST na 60. CZ KST boli 1. podpredsedníčka KST a člen VV KST Miroslav Herchl.

Slovensky_rekord

Viac na stránke KBT: http://kbt.kluby.hiking.sk/

Podujatie sa konalo pod záštitou:

  • ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča,
  • predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša,
  • primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Milana Ftáčnika,
  • ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Počiatka,
  • starostu mestskej časti Bratislava - Ružinova Dušana Pekára:
 SZT_2013_BA_zastita_ministerMŠVVaŠ.pdf
 SZT_2013_BA_zastita_primator_BA.pdf
 SZT_2013_BA_zastita_TTSK_predseda.pdf
 SZT_2013_BA_zastita_ministerMDVVaRR_Pociatek.pdf
 SZT_2013_BA_zastita_starostaRuzinov.pdf