Konal sa aktív predsedov komisí značenia RR KST Tlačiť
28.- 29.7.2012 sa v Bratislave konal aktív predsedov komisií značenia RR Klubu slovenských turistov.

Dokumenty z aktívu:

 AktivZ_07_2012_správa_E.Škutová.pdf

 AktivZ_07_2012_uznesenie.pdf

 AktivZ_07_2012_zápisnica_overená_predsedom_KST.pdf