Vyhlásenie k pokusu o zmenu vlastníctva tatranských chát Tlačiť
Za účasti viac ako 20 zástupcov médií sa dňa 11.9.2012 sa v sídle Klubu slovenských turistov na Záborského 33 uskutočnila tlačová konferencia na tému "Pokus o zmenu vlastníctva tatranských chát". Tlačová konferencia bola zvolaná Klubom slovenských turistov a Slovenským horolezeckým spolkom JAMES, k pokusu o získanie vlastníctva tatranských chát.

Vyhlásenie Klubu slovenských turistov a Slovenského horolezeckého spolku JAMES k zmienej téme:

 Vyhlásenie_KST_JAMES_zmena_vlastnícta.pdf

Podklady pre zasadnutie zastupiteľstva Mesta Vysoké Tatry dňa 3.9.2012 vo veci ponuky služieb Mestu spoločnosťou Zelené pleso, ktoré boli vypracované pánom Jurajom Gantnerom dňa 1.9.2012:

 Podklady_pre_zasadnutie_zastupiteľstva_Mesta_Vysoké Tatry.pdf

Informácia o tatranských chatách, ktoré vlastnia KST a SHS JAMES, tatranské chaty história:

 Tatranské_chaty_história.pdf

Dňa 7. mája 2013 bol doručený Klubu slovenských turistov list od Mesta Vysoké Tatry (na vedomie), originálne adresovaný Jurajovi Gantnerovi, týkajúci sa kauzy uvedenej vyššie, ktorého celé znenie si prečítajte tu:

 Mesto_Vysoke_Tatry_list pre J. Gantnera.pdf
    Problem copying original
  •