Tlačová konferencia 14.12.2012 Tlačiť
Tlačová správa z tlačovej konferencie KST, SHS JAMES, SVTS, SCK, NAŠE HORY, ktorá sa konala v sídle Klubu slovenských turistov (KST) v Bratislave, Záborského 33, v piatok 14.12.2012 o 10.00 h.

„Za slobodný pohyb v našich horách"

        Päť slovenských organizácií zameraných na športové a rekreačné vyžitie nielen v horách, ale predovšetkým v otvorenej prírode – Klub slovenských turistov, Slovenský horolezecký spolok JAMES, Slovenský vysokohorský turistický spolok, Slovenský cykloklub a občianska iniciatíva Naše hory, sa rozhodlo spoločne odštartovať iniciatívu, ktorá doposiaľ nemá v dejinách slovenskej turistiky obdobu.
         Zúčastnené kluby a spolky, ktorých história siaha do 19. storočia a ktoré združujú viac ako 23-tisíc registrovaných členov po celom Slovensku, sa rozhodli zásadným spôsobom zmeniť zavedený pohľad na ochranu prírody a životného prostredia a tým dosiahnuť urýchlenú prípravu nového Zákona o ochrane prírody a krajiny. Tento krok následne umožní aj zmenu návštevného poriadku Tatranského národného parku (TANAP) a veľkoplošných chránených území, ktoré zúčastnené strany vidia ako prekážku vo voľnom a slobodnom pohybe.
       Formuláciou a podpisom Dohody o spolupráci v oblasti ochrany prírody, krajiny a cestovného ruchu chceme aktívne vstúpiť do procesu legislatívnych zmien súvisiacich s trvalo udržateľnou ochranou prírody a zároveň so slobodným pohybom v našich horách. Neprichádzame s ničím novým ani prevratným. Našim cieľom je, aby Slovenská republika bola štátom univerzálnej slobody s konkrétnymi výnimočnými zákazmi, a nie štátom univerzálneho zákazu s konkrétnymi výnimočnými povoleniami.
       Ako prioritu si stanovujeme urýchlenú a kvalitnú prípravu nového Zákona o ochrane prírody a krajiny. Žiadame, aby sa zaviedol systém individuálnej zodpovednosti v oblasti ochrany prírody na úkor systému kolektívnej zodpovednosti. Zároveň zdôrazňujeme, že práve turisti sú osobami, ktoré sa ako prvé začali o prírodu starať a bojovať proti jej devastácii. Systém univerzálneho povolenia a individuálnych zákazov chceme presadiť vo všetkých oblastiach pohybových aktivít (pešia a vysokohorská turistika, cykloturistika, skialpinizmus, vodná turistika, horolezectvo, paragliding, jazdectvo a pod.).
        Výsledkom verejnej diskusie by malo byť rozdelenie hôr na oblasti, kde je zakázaná akákoľvek činnosť všetkým osobám bez výnimky a na oblasti, v ktorých sa môže turistika v jeho jednotlivých formách pestovať. Dôraz kladieme na otázky ochrany prírody a krajiny. Zároveň budeme presadzovať také zmeny návštevného poriadku v TANAP-e a iné veľkoplošné chránené územia, ktoré by viedli k maximálnej bezpečnosti pre návštevníkov: značenie turistických chodníkov, technické zabezpečenie vysokohorských chodníkov – napr. ferratový prístup k zabezpečeniu istenia v kritických miestach, orientačné a informačné body, a pod. Naším cieľom bude rovnako ešte pred prijatím nového zákona spolupracovať na urýchlenom sprístupnení turistických, cykloturistických a iných trás v lokalitách, v ktorých nedochádza sprístupnením k poškodzovaniu životného prostredia a prírody.
        Ako najbližší krok našej spoločnej činnosti chceme otvoriť otázku prijatia zmien v súčasnom Návštevnom poriadku TANAP-u, ktorým by sa sprístupnili vybrané oblasti Tatier.

V Bratislave 14. decembra 2012

Kontakt: JUDr. Marek Heinrich, tel.č.: 0903 885 395, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Dohoda piatich spolkov o spolupráci v oblasti ochrany prírody a krajiny a cestovného ruchu:

 Dohoda_piatich spolkov -_ochrana prírody a_prístup_do_hôr

Fotogaléria z tlačovej konferencie (
signatári zmluvy a zástupcovia médií)Päť zmienených slovenských organizácií zameraných na športové a rekreačné vyžitie sa po spoločnom rokovaní rozhodli o konaní tlačovej konferencie a ďalších krokoch, ktoré by riešili súčasnú situáciu. Zápis z rokovania, ktoré prechádzalo zvolaniu tlačovej konferencie si môžete prečítať tu:

 Zápis_z rokovania_piatich spolkov_2012_11_18.pdf

Sídlo Klubu slovenských turistov na Záborského 33 v Bratislave.

Zabor_smer_zima3_2013