Konalo sa 50. jubilejné stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska Tlačiť
Michalov vrch
Michalov_vrch

Klub slovenských turistov – sekcia pešej turistiky, redakcia časopisu Krásy Slovenska, Regionálny rada KST Topoľčany a obec Veľký Klíž zorganizovali jubilejné, 50.stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska, ktoré sa tento rok uskutočnilo v sobotu 25. mája na Michalovom vrchu v severnej časti pohoria Tribeč.

Delegátmi KST boli predseda KST Peter Perhala, členka výkonného výboru pre sekcie Zuzana Jendželovská, predseda sekcie pešej turistiky Jindrich Racek, členovia redakčnej rady za KST Miroslav Herchl a Dušan Valúch.

Nad podujatím prevzal záštitu predseda vlády SR:  KS_predseda_vlády_záštita.pdf

Fotografie z podujatia zverejníme v krátkom čase.

Michalov vrch je nevysoký (541 m), ale výrazný vrch v severnej časti Tribečského pohoria. Katastrálne patrí do okresu Partizánske, presnejšie do obce Kolačno. Zo západnej strany je najbližšie dostupný z Veľkého Klíža, zo severovýchornej strany z obce Kolačno. Ľahšie je však prístupný len z juhovýchodnej strany, zo sedla Vrchhora. Z ostatných strán je ohraničený strmými svahmi, z východnej strany miestami i skalnými zrázmi. Poskytuje pekné výhľady na horné Ponitrie, Vtáčnik, pri dobrej viditeľnosti aj na Martinské hole.

Je to veľmi často navštevované miesto nielen turistami z okolia, ale aj zo vzdialenejších častí Slovenska a nezriedka i zo zahraničia. Impulzom je nielen krása prírody ale aj dávna história tohto miesta. Osídlené bolo už v praveku, nachádzalo sa tu halštatské hradisko. Valové hradisko je možné identifikovať ešte aj dnes.V 11.storočí tu začali budovať kamenný hrad. V dobe pred hromadnou výstavbou kamenných hradov po tatárskom vpáde bol hrad na Michalovom vrchu jednou z najväčších pevnosti na území Slovenska.

Samotný Michalov vrch sa nachádza mimo značkovaných turistických chodníkov. Turisti z okolia si tam však cestu vždy nájdu. Ostatní prichádzajú do sedla Vrchhora kam ich dovedú turistické značky. Odtiaľ je už Michalov vrch dobre vidieť a dostanú sa tam po vychodených chodníkoch za 20 minút.

Horáreň, kaplnka, kostol (Kollárova):