Za Pavlom Vanekom Tlačiť
Pavol_Vanek

Z hlbokým zármutkom oznamujeme celej našej veľkej turistickej rodine, že dňa 10.4.2013 vo veku 73 rokov od nás náhle odišiel kamarát Pavel Vanek, predseda OT TJ Sokol Žilina a zároveň dlhoročný člen RR KST Žilina

Ing. Pavel Vanek (1939-2013) bol hlavným organizátorom dvoch vrcholových podujatí Žilinského regiónu: Hviezdicového výstupu na Javorinu pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojny a Memoriálu Louisa Crosa, ktorý bude práve tento rok zároveň aj 5. stretnutím priaznivcov Klubu slovenských turistov. Spolupracoval pri vyhlasovaní medzinárodného turistického odznaku Besky(i)dy, bol veľmi agilným účastníkom a propagátorom podujatí v susedných regiónoch Kysuce, Považie, Turiec, Liptov, ale aj na Morave a v Poľsku. V rámci Medzinárodného týždňa turistiky na Valašsku sa podieľal na príprave programu tradičných utorkových výjazdov na Slovensko, mal významný podiel na rozvíjaní družobnej spolupráce s PTTK Bielsko-Biala. Ako dlhoročný predseda počtom členov síce neveľkého, ale veľmi aktívneho OT TJ Sokol Žilina, pracoval aj vo výkonnom výbore RR KST Žilina, kde mal na starosti spoluprácu s regiónmi a zahraničím a vskutku aj bol veľmi známou turistickou osobnosťou na Slovensko-česko-poľskom pomedzí.

O skromnosti tohto zanieteného turistického funkcionára a propagátora, ale aj o našej nepozornosti svedčí to, že v databáze ocenených funkcionárov KST sa Pavol Vanek, rodák zo Záhoria, no už roky naturalizovaný Žilinčan, nevyskytuje...

Neprahol po formálnych oceneniach, tešil sa z vydarených podujatí a vždy radšej doprial pocit úspechu svojim priateľom a kolegom. Takýto – pracovitý, priateľský a dobrosrdečný navždy zostáva v našich spomienkach.

Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka so zosnulým Pavlom Vanekom bola v piatok 12.4.2013 o 11:00 hod na starom cintoríne v Žiline.