Mladí vodáci sa stretli na 42. zraze mladých vodných turistov KST 2013 Tlačiť
KST - Sekcia vodnej turistiky, TJ Slávia Univerzita Košice, vodácky oddiel, Veterán kanoe klub Košice a ZVOT Prešov
zorganizovali  XLII.- 42. zraz mladých vodných turistov Klubu slovenských turistov - Červený Kláštor.

Termín a miesto: 27. júna -30. júna 2013, Červený Kláštor, rieka Dunajec

Delegátmi KST boli člen VV KST Miroslav Herchl a predseda sekcie VT KST Jozef Šoffa.

Propozície:  VT_CZMV_propozicie.doc 

Harmonogrma prepráv:  VT_CZMV_harmongram_prepráv.doc 

Prihláška:   VT_CZMV_prihláška.xls