O informačnom systéme v KST Tlačiť
Vážení predsedovia Regionálnych rád KST, vážení predsedovia klubov a odborov KST,

1.8.2013 bol spustený informačný systém KST, v ktorom sa nachádza databáza všetkých Regionálnych rad, odborov a klubov KST, ktoré majú e-mailovú adresu.

Každý predseda Regionálnej rady, odboru alebo klubu KST, ktorý ma e-mailovú adresu dostal v priebehu mesiaca august automaticky vygenerovaný e-mail, ktorý obsahuje prihlasovacie meno a heslo do systému. Každý predseda Regionálnej rady, odboru alebo klubu KST mal po obdržaní tohto e-mailu aktualizovať všetky údaje. Nakoľko tak doteraz všetci neurobili prosíme Vás, aby ste tak v čo najkratšej dobe vykonali. V najbližších dňoch bude informačný systém KST preklopený na www.kst.sk a tí z Vás, ktorí ste neaktualizovali kontaktné údaje v systéme budete maťna www.kst.sk uvedený len názov klubu a e-mailovú adresu. Tiež chcem upozorniť, že v decembri 2013 budeme zasielať tlačený Kalendár podujatí KST 2014 poštou len tým predsedom Regionálnych rád, klubov a odborov, ktorí v systéme aktualizovali poštové adresy.

Aktualizácia www.kst.sk cez informačný systém KST bude prebiehať každý deň.

Sekretariát Klubu slovenských turistov