Konal sa výstup na Pustý hrad 2013 Tlačiť
Tradičným podujatím turistov zo Zvolena a okolia je výstup na Pustý hrad. V nádhernom počasí vystúpilo v sobotu 7.9.2013 na Pustý hrad viac než 500 turistov. Tradíciu založili turisti z klubu Vpred, v tomto roku to bol už 21. ročník výstupu.

Turistom z KST v spolupráci s archeológmi sa v 90-tych rokoch minulého storočia podarilo upozorniť na historický význam tejto lokality. Našli sa tu početné archeologické nálezy od doby kamennej, cez dobu bronzovú až po raný stredovek. Kráľovský hrad tu bol vybudovaný v 12. storočí nášho letopočtu, od 17. storočia význam opevnenia upadal. V roku 1992 začal systematický prieskum, odkryv a úpravy terénu ako aj úsilie zakonzervovať zvyšky ruín.

Dnes je areál Pustého hradu obľúbeným vychádzkovým miestom Zvolenčanov. Dýcha históriou a poskytuje nádherný panoramatický pohľad na údolie Hrona od Banskej Bystrice takmer až po Hronskú Dúbravu. Výstup na Pustý hrad v posledných rokoch organizačne pripravuje KST Pustý hrad s významnou podporou mesta Zvolen.