KST


Výzva na pomoc pri aktualizácii databázy v Sekcii vodnej turistiky KST Tlačiť E-mail
databaza

Vážení športoví priatelia, predsedovia odborov a klubov, predsedovia RR a ich predsedovia sekcie VODNEJ TURISTIKY, ale aj všetci ostatní turisti!
Čítať celý článok...
 
Mladí vodáci sa stretli na 42. zraze mladých vodných turistov KST 2013 Tlačiť E-mail
KST - Sekcia vodnej turistiky, TJ Slávia Univerzita Košice, vodácky oddiel, Veterán kanoe klub Košice a ZVOT Prešov
zorganizovali  XLII.- 42. zraz mladých vodných turistov Klubu slovenských turistov - Červený Kláštor.

Termín a miesto: 27. júna -30. júna 2013, Červený Kláštor, rieka Dunajec

Delegátmi KST boli člen VV KST Miroslav Herchl a predseda sekcie VT KST Jozef Šoffa.

Propozície:  VT_CZMV_propozicie.doc 

Harmonogrma prepráv:  VT_CZMV_harmongram_prepráv.doc 

Prihláška:   VT_CZMV_prihláška.xls

 
Konal sa 47. zimný zraz KST 2013 - o zraze po zraze Tlačiť E-mail
Regionálna rada Klubu slovenských turistov Čadca, obec Oščadnica a Snow paradise Veľká Rača Oščadnica zorganizovali 47. zimný zraz Klubu slovenských turistov a stretnutie turistických oddielov mládeže.

SZZT_2013_logoM


Podujatie sa konalo od 17. januára do 20. januára 2013, centrum diania bolo v Oščadnici, Skalitom a Starej Bystrici.

Vyhodnotenie zrazu pripravil Štefan Kuiš, podpredseda KST:   O_zraze_po_zraze_Oščadnica_2013.doc

Fotogaléria zo zrazu, 1. časť, autor fotografií je Janko Chromík:

    Problem copying original
  •  


Fotogaléria zo zrazu, 2. časť:

    Problem copying original
  •  


Fotogaléria zo zrazu, 3. časť:Sprievodcovia Veľká Rača
ZZT_sprievodcovia_V.Raca

Záštitu nad podujatím prevzal predseda Žilinského samosprávneho kraja:


 SZZT_2013_zastita_ZaSK.pdf

Spravodaj:   SZZT_2013_spravodaj.pdf


Plagát zrazu:   SZZT_2013_letak_1.pdf

Zmluva o príspevku a spoluorganizovaní 47. ZZ KST:

 Zmluva_prispevok_zimny_zraz_2013.pdf
 

 
Dotazník - osobnosti organizovanej turistiky na Slovensku. Tlačiť E-mail
Vážení priatelia,

obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu na príprave publikácie, ktorej zámerom je poskytnúť širokej turistickej verejnosti encyklopedickou formou informácie o osobnostiach slovenskej turistiky. Chceme podchytiť tých, ktorí ako organizátori turistických podujatí, funkcionári a propagátori turistiky významným spôsobom prispeli k rozvoju organizovanej turistiky na Slovensku.

Myšlienka a pokusy o vydanie podobnej publikácie nie sú na pôde Klubu slovenských turistov nové. V roku 2009 sa z iniciatívy Ing. Vratislava Schaala podarilo zozbierať písomný materiál pod názvom "KST na prelome storočí", ktorý je venovaný funkcionárom KST v časovo obmedzenom období.

Ten sa nakoniec nepodarilo dotiahnuť do finálnej podoby, aby sa mohol vydať tlačou. Materiál je však súborom cenných údajov, z ktorého budeme čerpať aj pri zostavovaní pripravovanej publikácie, ktorej sme dali pracovný názov *"Osobnosti organizovanej turistiky na Slovensku"*. Zahŕňať bude celé obdobie existencie organizovanej turistiky na území Slovenska od roku 1873. Okrem hesiel osobností bude obsahovať aj predmetné heslá, stručný prehľad histórie turistiky a registre.

Spracovateľský kolektív si rozdelil úlohy pri zhromažďovaní a spracovaní podkladov nasledovne:
  • oblasť západného Slovenska Ing. Miroslav Herchl,
  • stredné Slovensko Ing. Vladimír Povoda,
  • východné Slovensko Ing. Ernest Rusnák,
  • spolupráca pri spracovaní podkladov osobností celoslovenského významu a archívnych materiálov: PhDr. Ladislav Khandl, JUDr. Ján Gašpar, RNDr. Daniel Kollár.

Kolektív pri príprave a zostavovaní publikácie, ktorá vyjde v elektronickej, neskôr i v knižnej verzii, spolupracuje s odbornými pracovníkmi Národného biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine pod vedením Mgr. Aleny Táboreckej.

Prosíme Vás o aktívnu spoluprácu pri postupnom dopĺňaní návrhu heslára, ktorý budeme priebežne aktualizovať na webovej stránke KST a hlavne pri získavaní podkladov k naplneniu jednotlivých hesiel. Najvhodnejšie formou priloženého *Dotazníka* alebo upozornením na písomné zdroje alebo osoby, ktoré môžu informácie poskytnúť.

Konečný termín zbierania podkladov je *30. október 2014*, ale uvítame, ak materiály budú prichádzať skôr, aby sme ich mohli postupne spracovávať. Prečítajte si, prosím, aj *Pokyny k vyplneniu dotazníka*.

Prikladáme ich spolu s *Dotazníkom* ako prílohy.

 Osobnosti_dotazník.doc                                     Osobnosti_pokyny.doc

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.

Za kolektív zostavovateľov Miroslav Herchl

 

Čítať celý článok...
 
Konalo sa 50. jubilejné stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska Tlačiť E-mail
Michalov vrch
Michalov_vrch

Klub slovenských turistov – sekcia pešej turistiky, redakcia časopisu Krásy Slovenska, Regionálny rada KST Topoľčany a obec Veľký Klíž zorganizovali jubilejné, 50.stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska, ktoré sa tento rok uskutočnilo v sobotu 25. mája na Michalovom vrchu v severnej časti pohoria Tribeč.

Delegátmi KST boli predseda KST Peter Perhala, členka výkonného výboru pre sekcie Zuzana Jendželovská, predseda sekcie pešej turistiky Jindrich Racek, členovia redakčnej rady za KST Miroslav Herchl a Dušan Valúch.

Nad podujatím prevzal záštitu predseda vlády SR:  KS_predseda_vlády_záštita.pdf

Fotografie z podujatia zverejníme v krátkom čase.

Michalov vrch je nevysoký (541 m), ale výrazný vrch v severnej časti Tribečského pohoria. Katastrálne patrí do okresu Partizánske, presnejšie do obce Kolačno. Zo západnej strany je najbližšie dostupný z Veľkého Klíža, zo severovýchornej strany z obce Kolačno. Ľahšie je však prístupný len z juhovýchodnej strany, zo sedla Vrchhora. Z ostatných strán je ohraničený strmými svahmi, z východnej strany miestami i skalnými zrázmi. Poskytuje pekné výhľady na horné Ponitrie, Vtáčnik, pri dobrej viditeľnosti aj na Martinské hole.

Je to veľmi často navštevované miesto nielen turistami z okolia, ale aj zo vzdialenejších častí Slovenska a nezriedka i zo zahraničia. Impulzom je nielen krása prírody ale aj dávna história tohto miesta. Osídlené bolo už v praveku, nachádzalo sa tu halštatské hradisko. Valové hradisko je možné identifikovať ešte aj dnes.V 11.storočí tu začali budovať kamenný hrad. V dobe pred hromadnou výstavbou kamenných hradov po tatárskom vpáde bol hrad na Michalovom vrchu jednou z najväčších pevnosti na území Slovenska.

Samotný Michalov vrch sa nachádza mimo značkovaných turistických chodníkov. Turisti z okolia si tam však cestu vždy nájdu. Ostatní prichádzajú do sedla Vrchhora kam ich dovedú turistické značky. Odtiaľ je už Michalov vrch dobre vidieť a dostanú sa tam po vychodených chodníkoch za 20 minút.

Horáreň, kaplnka, kostol (Kollárova):
 
Branding Slovenska Tlačiť E-mail
Vážené dámy, vážení páni,

dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR bol spustený portál, ktorý má za cieľ poskytnúť priestor pre moderovanú diskusiu o identite a značke našej krajiny. Tzv. „nation branding" je vo svete považovaný za dôležitú súčasť zahraničnopolitického pôsobenia štátov.

Potrebuje svoju značku aj Slovensko? Ak áno, s akými posolstvami by mala byť spájaná a aké má byť jej vizuálne stvárnenie? Nový portál www.brandingslovenska.com prináša rozhovory s osobnosťami, ktorých úspešná kariéra je previazaná so Slovenskom. Viacerí z nich prispeli tiež blogovým príspevkom. Portál taktiež ponúka možnosť zúčastniť sa verejnej diskusie, komentovať už existujúce návrhy, alebo pripojiť svoje vlastné.

V prípade záujmu na vyjadrenie svojho názoru môžete využiť dotazník, ktorý nájdete na www.brandingslovenska.com

S pozdravom

Ing. Elena Malíková
riaditeľka
odbor vzdelávania a medzinárodnej spolupráce v športe
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Tel.: 02/59 374 156, 02/59 374 142
Fax: 02/59 374 145
E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
www.minedu.sk
 
KST a Trenčiansky samosprávny kraj podpísali dohodu o spolupráci Tlačiť E-mail
Trenčiansky samosprávny kraj podpísal Dohodu o spolupráci s KST. V pondelok 21. júla 2014 ju v neformálnej turistickej atmosfére, uprostred prírodných rekvizít a dekorácií ako stan, ešus či bicykle, bezprostredne pred Úradom Trenčianskeho samosprávneho kraja podpísal predseda TSK Jaroslav Baška a predseda KST Peter Dragúň.

J. Baška po podpíse povedal, že prostredníctvom podpísanej dohody chce TSK podporovať zdravý životný štýl a rozvoj cestovného ruchu v kraji. Kraj plánuje KST aj finančne podporovať prostredníctvom finančného príspevku na značenie turistických chodníkov. Po spojení síl bude spoločná práca efektívnejšia a výsledky budú lepšie a hmatateľnejšie. J. Baška verí, že spolupráca bude v budúcnosti rozšírená aj o spoločné možnosti čerpania finančných prostriedkov z eurofondov, čo dopomôže rozvoju cestovného ruchu v kraji.

Dohodu uvítal aj predseda Klubu slovenských turistov Peter Dragúň. „Ľudia, ktorí nechodia do prírody, prichádzajú o veľa," zdôraznil. „ Príroda a ľudia, ktorí do nej chodia, dokážu vytvoriť zázračnú atmosféru, ktorá lieči. Na základe dohody o spolupráci plánujeme zachovať a doplniť existujúcich viac ako 1700 km značenia turistických chodníkov, no máme aj ďalšie plány. Vzniká nový trend - certifikácia turistických chodníkov a doplnenie služieb pre turistov, budovanie rozhľadní a podobne. Máme veľa nápadov, dohodneme sa na spoločných prioritách."

Obsahom Dohody o spolupráci je osem článkov, v ktorých sú definované predmety spolupráce zúčastnených strán, ako napríklad: ochrana historických a kultúrnych pamiatok, podpora a vytváranie podmienok pre turistiku, táborenie a pobyt v prírode, podpora cestovného ruchu či spoznávanie krajiny. Spoločné úsilie zúčastnených strán by malo prispieť k zdravému životnému štýlu, zachovávaniu historických a kultúrnych hodnôt a prírodných krás Trenčianskeho kraja s dôrazom na ochranu prírody a životného prostredia. Strany sa zhodli, že jednou z dôležitých činností je obnova a údržba existujúcich turistických značení, výstavba a značkovanie nových trás.

Dohoda:    TSK_dohoda.pdf

Fotogaléria z aktu podpisovania (autor: TSK): 
Krásy Slovenska v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene Tlačiť E-mail

V roku 2011 sme si pripomínali 90. výročie nepretržitej existencie časopisu Krásy Slovenska, vtedy v spolupráci redakcie časopisu a KST vznikla výstava, premiérovo inštalovaná v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Zámerom bolo umožniť výstave putovať a sme radi, že dodnes sa tak deje. Výstavu z 90 ročnej histórie Krás Slovenska je aktuálne možné pozrieť si v krásnych priestoroch Lesnícko-drevárskeho múzea (LDM) vo Zvolene. Všetkým turistom, návštevníkom Zvolena odporúčame návštevu LDM, kde si okrem histórie Krás Slovenska môžete pozrieť niekoľko veľmi hodnotných stálych expozícií s témou lesa a lesníctva.

Výstava Krásy Slovenska, tlačová správa:  KS_TS.pdf 

KS_pzv

 

 
Zomrel Martin Balog Tlačiť E-mail
Výkonný výbor Klubu slovenských turistov s hlbokým zármutkom prijal smutnú správu, že v stredu 11.1.2012 v Bratislavskej nemocnici po dlhšom boji s ťažkou chorobou zomrel Ing. Martin Balog, dlhoročný značkár a predseda regionálnej rady KST Vranov nad Topľou, zanietený organizátor turistického života, jeden z priekopníkov destinačného manažmentu na východe Slovenska, zakladateľ a duša Združenia cestovného ruchu Ekovalali i viacerých ďalších verejnoprospešných aktivít v regióne. Vyslovujeme úprimnú sústrasť jeho rodine, priateľom a spolupracovníkom.
Martin Balog sa narodil 31.10.1948, výrazne sa angažoval pri turistickom značení a v cykloturistike, s jeho menom sú spojené úspešné cyklozrazy KST v Bystrej (2002) a najmä na Domaši (2009), po ktorom mu bol udelený Zlatý odznak Klubu slovenských turistov. ZCR Ekovalali za 4 roky pod jeho vedením výrazne zviditeľnilo svoj región ako atraktívnu turistickú destináciu.
Organizácia Klubu slovenských turistov v osobe Martina Baloga stráca obetavého funkcionára, región nadšeného propagátora, všetci v ňom strácame výborného priateľa a skvelého človeka. Česť jeho pamiatke!
Posledná rozlúčka s Martinom Balogom bola v nedeľu 15. januára v Dome smútku v Pavlovciach.
Z poverenia predsedu KST sa poslednej rozlúčky s Martinom Balogom zúčastnil predseda sekcie lyžiarskej turistiky KST Jozef Mitaľ.

M.Balog
 
Arnošt Guldan nás opustil Tlačiť E-mail
foto-guldanVážení priatelia,
v utorok 3.júla, po dlhom nerovnom boji s ťažkou chorobou, zomrel náš priateľ a kolega Arnošt Guldan. Klub slovenských turistov a celá turistická verejnosť v ňom stráca veľkú osobnosť slovenskej organizovanej  turistiky, významného metodika a neúnavného popularizátora turistického značenia na Slovensku. Za polstoročie svojho pôsobenia v komisii (dnes sekcii) značenia Klubu slovenských turistov naplno využil svoj pedagogický aj vedecký talent - významne sa podieľal sa na vybudovaní jednotného systému značenia na Slovensku, vychoval stovky značkárov a inštruktorov značenia. Ako erudovaný elektrotechnik inicioval využívanie výpočtovej techniky, internetu a satelitnej navigácie v značkárskej praxi, bol spoluautorom prvej značkárskej  www stránky, autorom inovovanej značkárskej normy. Často a nanajvýš kvalifikovane propagoval  systém značenia a dobrovoľnú značkársku prácu v rozhlase i v televízii, uverejnil rad článkov o značení v Krásach Slovenska, aj v iných časopisoch. Hlavnou mierou sa zaslúžil o to, že značkári KST získali za svoju verejnoprospešnú činnosť ocenenie  „Srdce na dlani 2001“, udelené prezidentom republiky.
Ako vlastenec a zároveň presvedčený Európan venoval veľa síl medzinárodnej spolupráci Klubu slovenských turistov s partnerskými organizáciami v okolitých krajinách, zastupoval KST v európskej asociácii turistov ERA-EWV. Mal za sebou bohatú publikačnú činnosť a do poslednej chvíle sa jej venoval – smrť ho vytrhla zo záverečných prác na publikácii  Pohľad do dejín značenia turistických chodníkov na území Slovenska. Sám teraz vchádza do dejín ako osobnosť , ktorá zostane trvalou inšpiráciou pre svojich nasledovníkov.

Milý Arnošt, zostalo za Tebou neprehliadnuteľné dielo, ktoré si nám zanechal, no veľmi nám bude chýbať Tvoj prehľad, Tvoje kritické myslenie, tvoja odhodlanie nehľadať cestu najľahšieho odporu a Tvoja snaha robiť veci najlepšie ako sa dá.

Česť Tvojej pamiatke!
Dušan Valúch

Posledná rozlúčka s Arnoštom Guldanom bola 11. 7. 2012 o 9:30 h v Bratislavskom krematóriu.

Kondolencia od Klubu českých turistov:  Kondolencia_KCT.jpg
Čítať celý článok...
 
« ZačiatokDozadu11121314151617181920DopreduKoniec »

Stránka 16 z 22

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.