KST


Za Štefanom Kesselbauerom Tlačiť E-mail
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 6.2.2014 nás opustil aktívny člen KST Štefan Kesselbauer.

Štefan sa narodil 9. septembra 1937 v Bratislave.
Od roku 1946 pôsobil v organizácii JUNÁK - SKAUTING a v Dobrovoľnej športovej organizácii ako mládežník.
Od roku 1956 bol členom Klubu slovenských turistov.
Od roku 1956 bol nepretržite vedúcim turistického oddielu mládeže KST. V roku 1959 sa stal cvičiteľom turistiky, od roku 1960 cvičiteľom turistiky mládeže II. triedy.
Rozhodcom pretekov turistickej zdatnosti bol od roku 1982, od roku 1985 bol inštruktorom rozhodcov PTZ a od roku 1991 inštruktorom turistiky.
V roku 1958 sa stal spoluzakladateľom Pretekov turistickej zdatnosti a bol spolutvorcom ich pravidiel.
Od svojho vstupu do organizovanej turistiky pôsobil v rôznych funkciách, na rôznych úrovniach riadenia turistiky v Bratislave, na Slovensku i na medzinárodnej úrovni.
Bol držiteľom strieborného a zlatého odznaku KST, Plakety Alojza Lutonského.
Počas celého svojho pôsobenia v turistike riadil a usmerňoval turistické súťaže mládeže na všetkých úrovniach.
"Kicko", ako ho všetci prezývali, bol obľúbený pre svoju zásadovosť a najmä ochotu pomôcť a za každých okolností pracovať v prospech rozvoja slovenskej organizovanej turistiky.

Posledná rozlúčka so zosnulým bola v Bratislave, krematóriu, vo štvrtok 13.2.2014 o 14:00 h.

Česť jeho pamiatke!

 

 

 
Vyhlásenie súťaže Studnička roka 2014 Tlačiť E-mail
StudnickaR_vyhlasenieM
 
Konal sa 59. celoslovenský zraz Klubu slovenských turistov a 43. stretnutie turistických oddielov mládeže Vyhne a Hliník nad Hronom Tlačiť E-mail
Vážení turisti,
v júli sa nám dostalo cti, pozvať Vás – turistov zo všetkých kútov Slovenska - do našej malej malebnej dedinky Vyhne, a to pri príležitosti konania 59. ročníka slovenského letného zrazu turistov KST a 43. ročníka stretnutia TOM KST.
Dostalo sa nám veľkého uznania, keď na základe odporučenia Regionálnej rady KST Žiar nad Hronom nás Ústredná rada KST poverila organizáciou tohto významného tradičného podujatia. Pre našu rozlohou i počtom obyvateľov neveľkú obec je to naozaj nie zvyčajná udalosť.
Našou snahou bolo, pripraviť vám všetkým, ktorí ste k nám zavítali v prvý júlový týždeň roku 2012, minimálne také dobré podmienky, ako organizátori z KST Turiec v meste Martin od ktorých sme prebrali štafetu zrazov, a minimálne také kvalitné, aké vám pripravia organizátori jubilejného 60. ročníka v hlavnom meste Slovenskej republiky – Bratislave v roku 2013, ktorým my odovzdáme štafetu zrazov.

Zraz sa konal 2. - 8. júla 2012.


Štatistické údaje o počte účastníkov celkovo i na jednotlivých trasách pripravila sekcia pešej turistiky KST:

 59.SZT_Vyhne_informacie_o_zraze.doc

Viac o zraze sa dozviete na stránkach (nižšie), kde nájdete aj bohatú fotodokumentáciu:

 www.kstvyhne.sk a www.vyhne.sk

Informačný spravodaj:  59.SZT_Vyhne_Spravodaj_1B.pdf59.SZT_2012_Vyhne_logo

Čítať celý článok...
 
Uskutočnila sa konferencia Rozvoj turistiky v kopaničiarskom a horňáckom regióne. Tlačiť E-mail
Občianske združenie Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina v spolupráci s občianskym združením Slovácky běžecký klub Kyjov pripravila konferenciu 11. marca 2014. Na konferencii sa zúčastnili aj zástupcovia KST (M. Hučko, za sekciu jazdeckej turistiky; M. Kubla a S. Kučera za sekciu značenia). M. Hučko predniesol za KST príspevok.

Program konferencie:

myjava_program_11.03.2014M


Jazdeck_turistika_okruh_Zhorie
 
Diaľkový pochod Devín - Martin na Slovenský zraz turistov Tlačiť E-mail
KST Lampáš Lučenec pokračuje vo svojom zvyku prísť na Slovenský zraz turistov pešo a keďže na púť do Martina sa tento rok rozhodli vyštartovať spod staroslávneho Devína, prvé útočište a nocľah na 10-dňovej trase im 28.6.2011 poskytlo sídlo KST.

Ani nepriaznivé počasie uplynulých júlových dní nespomalilo pochod turistov z KST Lampáš Lučenec na takmer 300 km trase spod staroslávneho Devína (na obrázku) do Martina, na letný turistický zraz. Podľa posledných správ neohrození diaľkoplazi už dorazili na hranice Turčianskej záhradky.

Pozvánka na diaľkový pochod od Odboru KST Lampáš Lučenec:   Lampáš_diaľkový pochod.pdf

Pochod_Devin_MT_m
 
Konal sa seminár Rekreácia a turizmus v krajine Tlačiť E-mail
Seminár organizovaný Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu a Správou CHKO Ponitrie sa uskutočnil 13.marca 2014 v Nitre.S prednáškou o jazdeckej turistike prispel člen KST a predseda sekcie jazdeckej turistiky KST Michal Hučko.

Prednáška M. Hučka:   Jazdecká_turistika_seminár_Nitra.pdf

Program:

nitra_program_13.03.2014M 
Konal sa 45. vysokohorský zraz Klubu slovenských turistov Tlačiť E-mail
ORGANIZÁTOR: Klub slovenských turistov - sekcia vysokohorskej turistiky
DÁTUM KONANIA: 28. júna – 1. júla 2012
MIESTO KONANIA: Intercamp Tatranec, Tatranská Lomnica č. 202
ÚČASŤ NA ZRAZE: Členovia KST s platným členským preukazom – ostatní, bez možnosti uplatnenia zliav. Absolventi základov VhT bez obmedzenia, ostatní pod vedením cvičiteľa, resp. inštruktora VhT (5 účastníkov + cvičiteľ, resp. inštruktor VhT). Deti do 15 rokov len v sprievode rodičov.
PRIHLÁŠKY a UBYTOVANIE: Prihlášky a požiadavky na ubytovanie posielajte na adresu: Vojtech Jeremiáš, Lipová 14/7, 052 01 Spišská Nová Ves ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ) do 10. júna 2012. Prihláška musí obsahovať meno a priezvisko, adresu bydliska, klub KST a číslo členského preukazu KST účastníkov, vrátane vedúceho skupiny – POZOR, pri prezentácii kontrola!!!. U vedúceho skupiny, vo vlastnom záujme aj kontakt - telefón, E-mail. Len včas a riadne prihlásení účastníci majú zabezpečený odznak zrazu. Odpoveď na prihlášky sa neposiela. Ubytovanie 9,00 € za osobu a noc, uhradí vedúci skupiny pri prezentácii. Kvôli odlíšeniu sa od iných návštevníkov, organizačný štáb požaduje viditeľne nosenie odznak zrazu.
Delegátmi KST sú Marek Heinrich, 2. podpredseda a Zuzana Jendželovská, členka VV pre sekcie.

Úplné propozície nájdete tu:
 45_vysokohorsky_zraz_Klubu_slovenskych_turistov_propozicie.pdf

Vlakom so zľavou na 45. Slovenský zraz vysokohorských turistov v Tatranskej Lomnici
Informácia pre účastníkov

V dňoch 28.06.2012 – 01.07.2012 sa uskutoční 45. Slovenský zraz vysokohorských turistov v Tatranskej Lomnici. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) – ako zmluvný partner Klubu slovenských turistov pripravila ponuku pre turistov zo Slovenska, ktorí sa zúčastnia Slovenského zrazu vysokohorských turistov v Tatranskej Lomnici, prostredníctvom ktorej bude poskytnutá zľava na cestovnom vo výške 25%.

Úplné informácie o zľavách si prečítajte prípadne vytlačte z prílohy:

 45_VhT_zraz_2012_ZSSK_zlavy.pdf
 
Úspešný 7. medzinárodný zimný zraz turistov KST-KČT-PTTK a 46. slovenský zimný zraz turistov a stretnutie turistických oddielov mládeže KST Levoča 2012 Tlačiť E-mail
O zraze po zraze
Slovenské a medzinárodné zrazy turistov majú dlhoročnú tradíciu. V dňoch 2. – 5. februára 2012 sa v Levoči a jeho okolí uskutočnil už 7. Medzinárodný a 46. Slovenský zimný zraz turistov a stretnutie turistických oddielov mládeže (TOM) KST. Podujatie bolo organizované pre široký okruh záujemcov o zimnú turistiku v zasneženej prírode Levočských vrchov a Slovenského raja.

Doteraz mierna zima počas tohto podujatia ukázala svoju ľadovú tvár. Bol tuhý mráz, ortuť teplomeru ráno atakovala 30°C pod nulou. Prvé dva.....celú tlačovú správu zo 6.2.2012 si prečítajte tu:
   MZZT_TS_o_zraze_po_zraze.doc

Vyhodnotenie zrazu od našeho prispievateľa Antona Hasáka:  MZZT_A.Hasák.doc

Fotogaléria zo zrazu od A. Hasáka:
Tlačová správa ku zrazu zo dňa 1.2.2012:
 MZZT_TS.doc

Sprievodný program ku zrazu, ktorý trvá i po skončení zrazu:

Výstava turistických známok
19.1.2012 bola sprístupnená výstava turistických známok zo Slovenska a Európy, pri príležitosti 10. výročia turistických známok na Slovensku. Výstava je inštalovaná vo vestibule mestskej radnice v Levoči od 19.1. - 31.3.2012.
Otvorené: pondelok až piatok 9.00 - 17.00, víkend 13.00 - 17.00

MZZT_vystava

Výstava "Staré turistické mapy Slovenského raja"
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi a KST sprístupnili výstavu vo výstavných priestoroch Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi  na Letnej ulici 50.  Výstava je dostupná od 16.1 do 16.2.2012.

MZZT_vystava_stare_mapy

Oficiálne logo zrazu:
      MZZT_logo_medzinarmO
Zápisnice z organizačných štábor po klikuntí na "Čítať celý článok"
 
Čítať celý článok...
 
"Tenhle spůsob léta...." alebo diaľková 2011 - po stopách symbolov Slovenska Tlačiť E-mail
DIAĽKOVÁ 2011 - PO STOPÁCH SYMBOLOV SLOVENSKA, Pochod na 58. slovenský zraz turistov.

text a foto : Lukáš Jureňa a Pavol Orság, KST Lampáš Lučenec

Stalo sa už tradíciou, že každoročne na prelome júna a júla turisti KST Lampáš Lučenec vyrážajú na niekoľkodenné putovanie do dejiska miesta celoslovenského zrazu turistov. Myšlienka týchto diaľkových pochodov sa zrodila v hlave Tomáša Medvéša, dnes už takmer nestora pešej turistiky.
Trasu tohtoročného 15. ročníka diaľkového pochodu naplánoval z Devína do Martina, pod názvom „Po stopách symbolov Slovenska".

Viac o putovaní turistických nadšencov si prečítaje tu:   Diaľkový_pochod_na_58.SZT.doc
Fotogaléria z pochodu:
 
Postrehy z 54. slovenského zrazu turistov a 38. stretnutia TOM v Makove Tlačiť E-mail

Postrehy z 54. slovenského zrazu turistov a 38. stretnutia TOM v Makove

Sample ImageKlub slovenských turistov (KST) vznikol v roku 1990 a nadviazal na činnosť turistických organizácií založených v predchádzajúcich obdobiach. Má 20 000 členov, ktorí sú združení v 550 miestnych odboroch KST a kluboch po celom Slovensku. Vyvíja pestrú a bohatú činnosť v rôznych druhoch turistiky, v táborení a ochrane prírody. Stovkami podujatí ponúka program všetkému obyvateľstvu (deťom, mládeži a dospelým). Verejnoprospešnou aktivitou, napríklad značením turistických trás prispieva k vytváraniu podmienok na rozvoj turistiky, športu, cestovného ruchu, kultúry i ochrane prírody. Vydáva obrázkový časopis Krásy Slovenska.
Kontakt základných oddielov s ústredím KST sa rieši prostredníctvom regionálnych rád KST, ktorých je v súčasnosti 37, ktoré majú veľký význam aj ako centrá v turistických oblastiach.
V regióne Kysúc máme Regionálnu radu KST Čadca, ktorá zastrešuje 12 turistických oddielov z okresov Čadca aj Kysucké Nové Mesto, v ktorých je približne 260 registrovaných členov.
Minulý rok Ústredná rad KST v Bratislave rozhodla, že 54. ročník slovenského zrazu turistov a 38. stretnutie TOM bude organizovať práve naša RR KST Čadca na Horných Kysuciach- v Turzovke a v Makove.
V júli 2006 sa zástupcovia samosprávy a RR KST z nášho regiónu vydali do Haligoviec v Pieninách, kde sa konal minuloročný 53. slovenský zraz turistov, aby prevzali od domácich usporiadateľov organizátorskú štafetu slovenských turistických zrazov. Už tam sme videli, že organizácia takého veľkého podujatia nie je vôbec jednoduchá.
Po celé nasledujúce obdobie sme sa nažili pripraviť zraz turistov v našomregióne po všetkých stránkach na najvyššej úrovni. Pomocnú ruku podal aj VÚC Žilina, keď pán predseda Ing. Juraj Blanár prevzal záštitu nad celým podujatím.
Horné Kysuce sa na turistov z celého Slovenska dobre pripravovali po celý rok. Keďže nikde v okrese nemáme oficiálny kemp, museli organizátori nájsť náhradné riešenie. V Turzovke aj v Makove postavili pre turistov stanové mestečka. V Turzovke to bolo pri základnej škole. Na Makove sa vhodný stanovy priestor našiel v lyžiarskom centre SKI Makov v časti Makov - Čierne. S dovolením majiteľov strediska tu organizátori zrazu RR KST Čadca a obec Makov vybudovali stanové mestečko na zelenej lúke. Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline nám prepožičala hygienické zariadenia (sprchy, umývacie žľaby, vojenské stany, nádrže na vodu). Členovia Záchranného zboru HaZZ zo Žiliny celé toto technické zázemie kempu v pondelok ráno aj sami postavili. Dobrovoľné hasičské zbory z Makova a z Vysokej nad Kysucou zasa prepožičali svoje cisterny na dovoz vody do táboriska a postarali sa o zabezpečenie natlakovania vody do nádrží pri sprchách
Až očakávaný dátum naozaj prišiel.
54. slovenský zraz turistov a 38. stretnutie turistických oddielov mládeže KST sa uskutočnilo v dňoch 2. - 8. júla 2007 na Horných Kysuciach. Mládežníci z TOM si svoj tábor rozložili v Turzovke. Mladých nadšencov turistiky sa zaregistrovalo okolo 270.
V Makove, kde bolo zrazové centrum pre dospelých, bolo registrovaných vyše 500 účastníkov tohoto krásneho turistického sviatku.

Čítať celý článok...
 
« ZačiatokDozadu11121314151617181920DopreduKoniec »

Stránka 17 z 22

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.