KST


Vyhodnotenie Národného výstupu na Kriváň Tlačiť E-mail

Národný výstup na Kriváň 2007 sa uskutočnil v plánovanom termíne 18.-19.augusta 2007. Organizovaním poveril Klub slovenských turistov Klub slovenských turistov Liptova Liptovský Mikuláš, spoluorganizátormi  boli tradične Matica slovenská Martin, Mestá  Vysoké Tatry a Liptovský Mikuláš.

Čítať celý článok...
 
Konferencia Európskej asociácie turistov severovýchodného regiónu 2012 Tlačiť E-mail
Konferencia severovýchodného regiónu Európskej asociácie pešej turistiky ERA - EVW - FERP (troj-skratka znamená to isté v angličtine, nemčine a francúštine - Európska asociácia peších turistov), ktorú v tomto roku organizoval KST sa konala 13. až 15. apríla 2012 v Bratislave.

Tlačová správa po skončení konferencie:  ERA_konferencia_TS.doc

Banner ku konferencii, kde nájdete aj všetkých partnerov konferencie:

 ERA_banner_800x2000.pdf

Bulletin s programom:  ERA_bulletin.pdf

Fotogaléria z podujatia:

Prezidentka ERA Lis Nielsen pricestovala do Bratislavy deň pred začatím knferencie, aby si s predstaviteľmi KST prebrala hlavné idey a smerovanie Klubu slovenských turistov. Súčasne sa zúčastnila prehliadky po významných miestach Bratislavy.
Viac o asociácii  ERA - EVW - FERP sa dozviete priamo na jej domovskej stránke:

http://www.era-ewv-ferp.com/
Čítať celý článok...
 
7.12.2013 sa v Trnave konala medzinárodná konferencia KST Tlačiť E-mail
TRADÍCIE A PERSPEKTÍVY ORGANIZOVANEJ TURISTIKY V STREDNEJ EURÓPE

Počas víkendu 6.-8.12.2013 sa v Trnave z iniciatívy Klubu slovenských turistov stretli zástupcovia národných turistických organizácií z krajín V4 - Klub českých turistů (KČT; CZ), Asociace turistických oddílů mládeže ČR (A.TOM; CZ), Polskie towarzystwo turystyczno-krajoznawcze (PTTK; PL),Magyar természetjáró szövetség (MTSZ; H) a Klub slovenských turistov (KST; SK) na medzinárodnej konferencii KST na tému:

TRADÍCIE A PERSPEKTÍVY ORGANIZOVANEJ TURISTIKY V STREDNEJ EURÓPE.

Konferencia sa konala pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Počiatka a predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša.

Organizátor konferencie - Klub slovenských turistov - sa podujal pripraviť túto konferenciu na záver roka 2013, v ktorom si všetky zúčastnené turistické spolky (okrem A.TOM) pripomenuli okrúhle výročia svojho vzniku, Klub slovenských turistov sa hlási k 140.výročiu založenia Uhorského Karpatského spolku (UKS).

Privítanie účastníkov na pôde mesta Trnava sa odohralo v predvečer konferencie, v piatok 6.12.2013 o 18.00 v priestoroch Západoslovenského múzea Trnava. Po prehliadke časti rozsiahlych a rozmanitých expozícii ZSM nasledovalo vystúpenie trnavského súboru Vox Aurumque s pásmom sakrálnych piesní, v oratóriu múzea.

Samotná konferencia sa konala v sobotu 7.12. od 9.00 v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika. Konferenciu viedol predseda Klubu slovenských turistov, rolu odborného garanta podujatia prijal popredný znalec histórie turistického hnutia, riaditeľ štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, JUDr. Ján Gašpar. Za KST odzneli dva referáty: Ing. Vladimír Povoda, predseda regionálnej rady KST Turiec prezentoval filozofiu a metodiku výkonnostnej turistiky v KST, Ing. Ernest Rusnák, predseda regionálnej rady KST Levočské vrchy - Branisko prezentoval vývoj organizovanej turistiky na Slovensku od vzniku UKS po koniec 2. svetovej vojny, so zameraním na región Spiša. Túto tému E. Rusnák spracoval aj formou výstavky, ktorá bola 9.8.2013, v predvečer výročia UKS, sprístupnená v salóniku hotela Grand v Starom Smokovci, pri príležitosti medzinárodnej konferencie KST ju zostavovateľ priviezol do Trnavy, kde vhodne dotvorila rámec konferencie.

Na záver bola prijatá spoločná deklarácia zúčastnených turistických organizácií, zdôrazňujúca hodnoty, možnosti, zmysel a prínos aktívnej turistiky pre dnešného človeka, ako aj ochotu turistických organizácií vzájomne spolupracovať v prospech turistiky a turistickej verejnosti.

Klub slovenských turistov ďakuje partnerom podujatia – Slovenskej agentúre pre cestovný ruch, Západoslovenskej energetike, a.s., SAD Trnava, a.s. a mestu Trnava.


Znenie deklarácie v štyroch jazykových mutáciách:

 Konferencia Trnava_deklarácia_1strana.jpeg 

 Konferencia Trnava_deklarácia_2strana.jpeg


Celý prehľad referátov:  Konferencia Trnava_zoradenie_referátov.doc

Poznámka: Výstavka E.Rusnáka bola po konferencii prevezená do depozitu v sídle KST v Bratislave. Ak by bol záujem, po dohode s autorom je ju možné záujemcom zapožičať. Tvorí ju 24 ľahkých plastových panelov, transportovateľných osobným vozidlom.

11.12.2013, Dušan Valúch, generálny sekretár KST

Darovacia zmluva na poskytnutie finančných prostriedkov od a.s. Západoslovenská energetika:  

 Zmluva_ZSE_prípevok_konfTT.pdf

 

 
Nová žltá značka Tlačiť E-mail
VÝSTUPOVÁ TRASA NA PILSKO Z OBCE MÚTNE.

Pri príležitosti 48. stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska na vrchu Pilsko, vyznačili oravskí značkári novú žltú značku, ktorá zatiaľ nie je zakreslená v mapách. Vedie z obce Mútne, miestna časť „Druhá strana" severným smerom, do kopca, ku horárni Vajdovka kde sa stáča východne a neskôr sa pripája na zelenú výstupovú trasu, vedúcu z horného konca obce Oravské Veselé, od chaty Pilsko.

 

Všetkým účastníkom, teda aj tým ktorí pôjdu na vrchol z Oravského Veselého (t.j. po zelenej), odporúčame pri zostupe odbočiť na žltú a zostúpiť do obce Mútne, kde bude na miestnom ihrisku centrum podujatia s občerstvením a kultúrnym programom, vrátane možnosti pozrieť si výstavku 90 rokov časopisu Krásy Slovenska a zúčastniť sa besedy s redaktormi.

Z Mútneho do Oravského Veselého bude v podvečer pre núdzové prípady zabezpečená kyvadlová preprava.

mapa_v

 
Putovná výstava 90 rokov časopisu Krásy Slovenska Tlačiť E-mail
Vydavateľ časopisu Klub slovenských turistov a nakladateľ časopisu Dajama organizujú i v roku 2012 putovnú výstavu 90 rokov Krás Slovenska. V najbližšom období bude výstava inštalovaná:
  • 17. až 20.mája 2012 na knižnom veľtrhu v Prahe,
  • 21. mája 2012 v Prievidzi,
  • Hliník nad Hronom.
Čítať celý článok...
 
Slávnostné odhalenie pamätnej dosky na Dome turistiky Holíč Tlačiť E-mail

V sobotu 9. apríla 2011 bola v Dome turistiky v Holíči milá slávnosť. Na počesť zakladateľa prvého domu turistiky na Slovensku, Ing. Vratislava Schaala, bol tento dom nazvaný jeho menom. Slávnosti sa zúčastnili......viac:

 Holíč_Dom_turistiky.pdf

Zážitková trasa Ing. Vratislava Schaala:

Holic_trasa1  Holic_trasa2  Holic_trasa3

 
Jarné upratovanie 2011 Tlačiť E-mail

Pozdraviť celosvetový Deň zeme (22.4.) čistením verejných priestranstiev v prírode – okolia turistických trás, studničiek, oddychových altánkov – tak znie výzva ministra životného prostredia SR Józsefa Nagya. Výzvu prijali a v predstihu jedného týždňa ruku k dielu priložili turisti z KT Lokomotíva Bratislava. Pracovali v Malých Karpatoch, nad mestskou časťou Bratislava-Rača, na trase tzv. „modrého račianskho okruhu" o ktorý sa starajú už dlhé roky. Zúčastnilo sa 29 členov KTL, zozbierali cca 60 kg odpadu, opravili mostík pod Dračím hrádkom a upravili novú časť chodníka z Bieleho kríža na Medené hámre. Vyzbieraný odpad bol odvezený do Zberného dvora. Emil Peterský, predseda KT Lokomotíva.

DenZeme_01  DenZeme_02  DenZeme_03  DenZeme_04

 
Osadenie smerovníka pred sídlom KST Tlačiť E-mail

Pre zlepšenie propagácie KST navrhli značkári KBT predĺženie modrej TZT 2401, vedúcej od čokoládovne Figaro na obľúbený výletný cieľ Bratislavčanov, na Kamzík (489 m n m). V lete 2010 bolo zrealizované preznačenie a predĺženie trasy tak, že teraz je jej začiatok pred sídlom KST na Záborského 33. V stredu 13.10.2010 o 17.00 sa za účasti predstaviteľov KBT, vedenia KST a hostí uskutočnilo slávnostné osadenie smerovníka pred sídlom KST.

Čítať celý článok...
 
O informačnom systéme v KST Tlačiť E-mail
Vážení predsedovia Regionálnych rád KST, vážení predsedovia klubov a odborov KST,

1.8.2013 bol spustený informačný systém KST, v ktorom sa nachádza databáza všetkých Regionálnych rad, odborov a klubov KST, ktoré majú e-mailovú adresu.

Každý predseda Regionálnej rady, odboru alebo klubu KST, ktorý ma e-mailovú adresu dostal v priebehu mesiaca august automaticky vygenerovaný e-mail, ktorý obsahuje prihlasovacie meno a heslo do systému. Každý predseda Regionálnej rady, odboru alebo klubu KST mal po obdržaní tohto e-mailu aktualizovať všetky údaje. Nakoľko tak doteraz všetci neurobili prosíme Vás, aby ste tak v čo najkratšej dobe vykonali. V najbližších dňoch bude informačný systém KST preklopený na www.kst.sk a tí z Vás, ktorí ste neaktualizovali kontaktné údaje v systéme budete maťna www.kst.sk uvedený len názov klubu a e-mailovú adresu. Tiež chcem upozorniť, že v decembri 2013 budeme zasielať tlačený Kalendár podujatí KST 2014 poštou len tým predsedom Regionálnych rád, klubov a odborov, ktorí v systéme aktualizovali poštové adresy.

Aktualizácia www.kst.sk cez informačný systém KST bude prebiehať každý deň.

Sekretariát Klubu slovenských turistov
 
Výhercovia tomboly zo dňa otvorených dverí Tlačiť E-mail
V piatok 27. septembra 2013 sa konal úspešný deň otvorených dverí v sídle Klubu slovenských turistov. Po skončení bola hlavným predstaviteľmi KST vyžrebovaná tombola. Výhercovia a ceny:

1. cena víkendový pobyt pre 2 osoby v Chate pod Rysmi: č. 5608 – Rasťo MLČOCH, Bratislava
2. cena víkendový pobyt pre 2 osoby v Chate pri Zelenom plese: č. 5633 – Ivan NIŽNAN, Bratislava
3. cena víkendový pobyt pre 2 osoby v Téryho chate: č. 5661 – Peter HRDLIČKA, Bratislava
4. cena víkendový pobyt pre 2 osoby v Zbojníckej chate: č. 5632 – Iveta SZÖCSOVÁ, Bratislava
5. cena víkendový pobyt pre 2 osoby v Chate M. R. Štefánika: č. 5659 – Mária POVODOVÁ, Martin
6. Ročné predplatné časopisu Krásy Slovenska: č. 5691 – Libuša DIANOVÁ, Bratislava
7. Ročný členský poplatok do KST: č. 5663 – Marián KONDÁŠ, Bratislava
8. MARTIN na historických pohľadniciach: č. 5684 – Mária KOBZOVÁ, Bratislava
9. Národný cintorín v Martine: č. 5671 – František MORAVICKÝ, Bratislava
10. Cykloturistický sprievodca dejinami Turca: č. 5629 – Martina VAĽKOVÁ, Bratislava

Vyžrebovaní výhercovia hláste sa na ústredí KST do 30 dní od zverejnenia (článok bol zverejnený 1.10.2013).

Po uplynutí 30 dňovej lehoty nebude možné výhru si prevziať.
 
« ZačiatokDozadu11121314151617181920DopreduKoniec »

Stránka 18 z 22

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.