Návrat najťažšej Tlačiť

Partnerský klub KST – ÖTK (Rakúsky turistický klub) informoval, že od 27. 4. 2018 je najťažšia zaistená cesta „HTL-Steig“ v známej oblasti Hohe Wand po rozsiahlej rekonštrukcii znovu v prevádzke a má aj nový názov: „ÖTK-Klettersteig“.

Cestu známu pod starším názvom HTL Stieg postavil športový učiteľ Vyššej odbornej školy z mesta Wiener Neustadt Hans Müller so svojimi študentmi v roku 1998. Názov dostala podľa skratky názvu spomínanej školy. Zaistená cesta prešla do správy ÖTK už v roku 2004. Napriek viacerým nákladným opravám musela byť v roku 2016 uzatvorená kvôli zlému technickému stavu.

Generálna oprava znamenala odstránenie 500 kg železa. Vrátane 350 metrov oceľového lana, 78 veľkých kotiev a 90 kotviacich kolíkov. Rovnaké množstvo materiálu bolo do steny opätovne nainštalované. Cesta v podstate kopíruje pôvodnú trasu. Bolo však použité hrubšie istiace lano a z dôvodu vyrovnania obtiažnosti na celej dĺžke prišlo k zníženiu počtu umelých stupov na 29 kusov. Oprava bola financovaná čiastočne z výnosov súkromnej zbierky, formou štátnej podpory a sumou 4000 € prispel Rakúsky turistický klub (ÖTK).

Naše poďakovanie patrí Dr. Marion Kernovej z ÖTK, ktorá osobne iniciovala zbierku a podarilo získať finančný príspevok zo spolkovej krajiny Dolné Rakúsko.

Informácia vyšla v júlovom vydaní klubového časopisu ÖTK Magazin (4/2018, str. 23).