Opakovaná výzva na nájom Májekovej chaty Tlačiť
KST odbor Ružomberok, zastúpený Ing. Dušanom Mišíkom, ako vlastník Májekovej chaty vyhlasuje opakovanú verejnú súťaž na nájom Májekovej chaty.

Detailné informácie tu:  Opakovaná_výzva_na_nájom_Májekovej_chaty.pdf