Verejná zbierka na rozhľadňu na vrchole Javoriny - Marčuliny v Levočských vrchoch Tlačiť

Vážení priatelia turisti,

V týchto dňoch nadobudlo právoplatnosť  rozhodnutie o verejnej zbierke na rozhľadňu, ktorá sa začala stavať na vrchole Javoriny - Marčuliny v Levočských vrchoch.  Podľa odstavca 6 rozhodnutia č. SVS-OVS2-2021/012326-002 sme dali uvedenú informáciu aj na web Združenia turizmu Levoča, ktoré je investorom výstavby tejto vyhliadkovej veže. Celková výška rozhľadne bude 35,7 metra, bude zhotovená z lepených hranolov a kovového schodišťa. Celkový rozpočet na výstavbu bude do 200.000,- €. S výstavbou veže sa začalo v mesiaci október 2020. Bude najvyššie postavenou vyhliadkovou vežou na Slovensku a aj jednou z najvyšších u nás vôbec.

Na 1. etapu prác v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, nám bol v rámci mikroprojektu "Rozvoj infraštruktúry na Jakubskej ceste" schválený príspevok vo výške 49.995,90 €, pričom celkové výdavky sú 61.746,21 €. Pretože je potrebné zabezpečíť spolufinancovanie vo výške rozdielu prostriedkov,  vytvorilo naše združenie účet na verejnú zbierku. Číslo účtu je: SK36 0900 0000 0051 7765 8177.

V súčasnej dobe boli podané žiadosti na 2. a 3. etapu prác, ktoré sa budú realizovať v tomto kalendárnom roku.  Aj tu je podmienky spolufinancovania vo výške 20% rozpočtu stavby. Ukončením prác na týchto dvoch etepách sa dostaneme už do výške 23 metrov a veža už bude prístupná verejnosti.  S plánovaným ukončením prác sa počíta v roku 2022.

Ak môžete,  prispejte a podporte výstavbu tohto turistického objektu, ktorý sa stane dominantou a vyhľadávaným turistickým cieľom v Levočských vrchoch.

Rozhľadňa - nákres:  Zbierka_veza_nákres.pdf

Ernest Rusnák, Združenie turizmu Levoča