Teslácka 100-vka Tlačiť

POZVÁNKA NA 100 km NON-STOP pochod za 24 hodín CHODNÍKMI MALÝCH KARPÁT MEDZI BRATISLAVOU A ZOCHOVOU CHATOU a Malokarpatský superdiaľkolaz 2021 (MKSD 2021),

PRAVIDLÁ UPRAVENÉ NA ZÁKLADE ŽIADOSTÍ SÚŤAŽIACICH A PLATNÉ PRE ROK 2021:

 TESLÁCKA_100_2021_PROPOZÍCIE_S_LOGOM.docx