KST
Aktuality
Smutná správa Tlačiť E-mail

Sample ImageDňa 3. januára 2007 nás náhle opustil predseda regionálnej komisie značenia KST z Myjavy Ing. Aurel Serdahely vo veku 75 rokov.

Ku smútiacej rodine sa pripája aj KST.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
O Z N Á M E N I E Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Tlačiť E-mail

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 459/2006 Z. z. – Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prekračovaní štátnej hranice na účel turistiky na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu.

Zbierka zákonov SR >>  Sample Image

 
IX. valné zhromaždenie KST Tlačiť E-mail
V Liptovskom Mikuláši sa uskutočnilo 10.-11.júna 2006 za účasti 50 delegátov s rozhodujúcim hlasom IX. Valné zhromaždenie KST. Valné zhromaždenie prerokovalo a schválilo správy o činnosti a hospodárení, čerpanie rozpočtu v roku 2005, rámcový rozpočet KST na rok 2006 a zobralo na vedomie správu revíznej komisie a predložené písomné správy o činnosti a ekonomike. Za predsedu KST zvolilo Ing. Miroslava Herchla,  za podpredsedu pre organizáciu PhDr. Ladislava Khandla, za podpredsedu pre ekonomiku Ing. Milana Havlíka a za podpredsedu pre činnosť Ing. Štefana Kuiša. Členmi výkonného výboru KST sú aj JUDr. Michal Fulka (zodpovedný za majetok), Ing. Erika Fábryová (zodpovedná za činnosť) a Peter Perhala (zodpovedný za propagáciu, zahraničné vzťahy a cestovný ruch). Za predsedu revíznej komisie KST bol znovu zvolený Ing. Ján Pullmann a členmi komisie sú Ing. Mária Vrábová a Vladimír Fehérpataky. Do VV AŠPV SR a VV SZTK valné zhromaždenie delegovalo namiesto Evy Škutovej predsedu KST Ing. Miroslava Herchla resp. iného člena VV KST. Valné zhromaždenie schválilo s pripomienkami návrh programových úloh do X. VZ KST a skonštatovalo hrubé porušenie stanov KST  Ing. Evou Škutovou pri predaji budov v Športkempe v Tatranskej Lomnici. Schválilo aj zloženie Ústrednej rady KST, sekcií a komisií KST, vykonávací predpis o pomenovaných turistických značkovaných chodníkov, zmenu vo vykonávacou predpise o oceňovaní (doplnenie o plaketu Alojza Lutonského), zmenu vo vykonávacom predpise o členských poplatkoch (od 1.1.2007 odvod 50 % z členského do odborov KST, 30 % do RR KST a 20 % do ústredia KST) a udelilo čestné členstvo v KST in memoriam Jozefovi Štefkovi.     (lkh)
 
Vyšiel zápisník Spoznávam a chránim našu prírodu Tlačiť E-mail
Vďaka finančnému daru Nadácie SPP vyšiel zápisník Spoznávam a chránim našu prírodu. Je určený pre deti, ktoré si podľa pútavej farebnej obálky od výtvarníka Jozefa Trabalku môže vyfarbiť aj čiernobiele kresby a kresbičky vo vnútri 48-stránkovej brožúry. Námet a text publikácie pripravil PhDr. Ladislav Khandl. Zápisník je nepredajný a budú ho dostávať členovia turistických oddielov mládeže, ale aj ďalšie deti, ktoré budú mať oň záujem. Súčasne so zápisníkom vyšla pre deti aj nepredajná zaujímavá pomôcka, vhodná aj na hry – farebné otočné kruhy. Tie si treba vystrihnúť zo štyroch kartónov formátu A4 a zostaviť ich bez pomoci nitu tak, aby sa z nich dalo pri otáčaní dozvedieť základné informácie o prírode a turistike.      (lkh)
 
« ZačiatokDozadu111213DopreduKoniec »

Stránka 13 z 13

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.