Aktuality - ústredie
Zaistená cesta – ferrata - vo Vysokých Tatrách Tlačiť

ferrata_2

V roku 2017 sme sa na podnet našej partnerskej turistickej organizácie PTTK zapojili do cezhraničného poľsko-slovenského projektu „Hory bez hraníc - integrácia siete turistických chodníkov do cezhraničného turistického produktu“, s tým, že hlavným projektovým plnením zo strany KST bude vybudovanie zaistenej cesty – ferraty vo Vysokých Tatrách. Pripravili sme návrh a získali predbežný súhlas dotknutých subjektov (ŠOP SR – Správa TANAP-u, ŠL TANAP-u, HZS). No sen mnohých slovenských turistov, mať zaistenú cestu v Tatrách, rýchlo skončil. Stačilo rozhodnutie jedného človeka. Najskôr vybudovanie ferraty z Mlynickej doliny na Predné Solisko povolil, potom bez akejkoľvek odbornej argumentácie zakázal. Ten pán sa volá Pavol Majko a možno ešte stále je riaditeľom Správy TANAPu. Navrhoval ďalšie lokality, niektoré ani nepoznal. Boli to:

  1. lom v Tatranskej Kotline,
  2. Bobrovecký lom,
  3. lezecká oblasť Komjatná.

Trochu zaváhal pri Ostrve, ale nepovolil. V zúfalej situácii sme navrhli Priečne sedlo. Povolil. Nebude to klasická ferrata. Nahradí jednu reťazami zabezpečenú trasu. Bude jednosmerná z Malej studenej doliny do Veľkej studenej doliny. Ak nám to poľský nadriadený orgán projektu Interreg schváli.

 Priebeh - príloha rozhodnutia Okresného úradu životného prostredia Prešov.pdf