Aktuality - ústredie
Ekologický čin roka 2020 Tlačiť

Trnavský samosprávny kraj nedávno vyhodnotil a odmenil už na svojom 10. ročníku aktivity pod názvom Ekologický čin roka. Z 19 projektov, prihlásených v dvoch kategóriách, sa na 1. mieste v kategórii občianske združenia, obce a dobrovoľníci umiestnil Klub slovenských turistov Tesla Piešťany so svojim projektom “Obnova značenia, studničiek a budovanie infraštruktúry v Považskom Inovci“

ekologicky-cin-roka-2020_ttsk

Ocenenie za rok 2020 za kreatívnu a inšpirujúcu aktivitu v oblasti životného prostredia z rúk trnavského župana Jozefa Viskupiča na slávnostnom vyhodnotení súťaže v Západoslovenskom múzeu v Trnave prevzal predseda klubu Ladislav Beleščák, ktorý na margo toho povedal: „Naša krásna príroda si zaslúži tento náš drobný príspevok, realizovaný v duchu sloganu predchodcov, zakladateľov organizovanej turistiky:„Čo láska k horám vytvorila, to dobrá vôľa nech zachová“ a v rámci výzvy „Živé chodníky“, podporenej nadáciou Ekopolis a oblátkami Horalky. Aj financie plynúce z odmeny prednostne použijeme na takýto účel. Ocenenie patrí všetkým, ktorí sa na projekte podieľali, či už dobrovoľníckou prácou, alebo odbornou činnosťou a ktorým za to patrí aj moje poďakovanie.“ Predseda VÚC Trnava Jozef Viskupič povedal:“ Súťaž je príkladom toho, ako spolu tvoríme „zelený“ kraj. Želám si, aby takéto projekty a činy motivovali ďalších obyvateľov Trnavského kraja, klimatickej zmene môžeme úspešne čeliť len spoločne“.

Klub slovenských turistov Tesla Piešťany

Viac sa o projekte dozviete na: