Lyžiarska turistika
Výkonnostný odznak lyžiarskej turistiky VOLT Tlačiť

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV - DENNÍK >>

Návod na vytlačenie denníka.

1.Kliknúť kurzorom na prvú stranu.
2.Súbor -> Tisk -> Aktuálna strana -> OK ->Upozornenie –Áno.
3.Obrátiť list a opäť ho vložiť do tlačiarne v rovnakom smere tlače.
4.Kliknúť kurzorom na druhú stranu.
5.Súbor -> Tisk -> Aktuálna strana -> OK ->Upozornenie –Áno.
6.Podľa čiar ohnúť a následne odstrihnúť.
7.Vložiť do seba a získate prvý, druhý, predposledný a posledný list.
8. Kliknúť kurzorom na tretiu stranu.
9.Súbor -> Tisk -> Aktuálna strana -> OK ->Upozornenie –Áno.
10.Obrátiť list a opäť ho vložiť do tlačiarne v rovnakom smere tlače.
11.Opakovať bod 9.
12.Podľa čiar ohnúť a následne odstrihnúť.
13.Získate 2 stredné strany s celkovým počtom kolóniek 68. Podľa skúseností max. počet akcií na získanie zlatého odznaku je 100. Podľa potreby  body 8 až 12 opakujte.
14.Potom Denník v strede zošite.

Pri plnení VOLT prajem veľa pekných dojmov, príjemných zážitkov, ale aj situácií, že si dokážete, že sa viete zachovať rozvážne v každej z nich.
                         


                                Ľubomír Škumát
                                klasifikátor VOLT