Majetok KST
Informácie o chatách ku 17.6.2020 Tlačiť

Počas zasadnutia výkonného výboru KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV (KST) dňa 17.6.2020 poskytol predseda majetkovej komisie KST  J. Polomský podrobnú informáciu ohľadom zveľaďovacích a rekonštrukčných prác na chatách, uskutočnených počas pandémiou utlmenej jarnej prevádzky 2020. Podľa programu výkonného výboru KST išlo o bod 5. Z dôvodu detailného popisu situácie uvádzame informácie ako samostatnú zložku.

 VV_jun2020_majetkove.docx