Majetok KST
Chata pri Zelenom plese Tlačiť
Ch_ZPleso_foto1

Chata sa nachádza v doline Zeleného plesa na brehu Zeleného plesa. Je vyhľadávaná pre dobré terénne podmienky. Na mieste chaty bola prvá útulňa už koncom 90-tych rokov 19.storočia, od roku 1876 na južnom brehu vyrástla Egidova chata, ktorá v roku 1890 vyhorela. V roku 1897 postavili na severnom brehu plesa novú Fridrichovu chatu z ktorej z neskoršími prístavbami vznikla Brnčalova chata - v súčasnosti pomenovaná Chata pri Zelenom plese. Chata bola pomenovaná podľa Alberta Brnčala (1919-1950), učiteľa telesnej výchovy, člena spolku tatranských horolezcov JAMES ktorý zahynul pod Jastrabím sedlom v Malej Zmrzlej doline v roku 1950.

Vlastníkmi chaty sú KST a SHS James. Do prenájmu bola zverená pánovi Tomášovi Petríkovi, kontakt:
tel.: 0903/624 867,
mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
www.chataprizelenomplese.sk.


Scan nájomnej zmluvy 4/2010 o nájme nebytových priestorov, ako i ďalšie zmluvy týkajúce sa chaty nájdete v časti "Čítať celý článok".
 ZelPleso_najom_01.pdf
 ZelPleso_najom_02.pdf
 ZelPleso_najom_03.pdf
 ZelPleso_najom_04.pdf
 ZelPleso_najom_05.pdf
 ZelPleso_najom_06.pdf
 ZelPleso_najom_07.pdf

Zmluva č. 2/2011 o prenájme domény www.chataprizelenomplese.sk:
  ZelPleso_domena.pdf

Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Poprade: Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z Chaty pri Zelenom plese vo Vysokých Tatrách, k.ú. Tatranská Lomnica po ich prečistení v biologickom septiku ( B S ) do vodného toku Kežmarská Biela voda zo dňa 31.5.2011:   ChZelPleso_povolenie_odpadvody.pdf

Zmluva s majiteľmi chaty a spoločnosťou Slovak Telekom a.s.o prenájme priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti Chata pri Zelenom plese. Účelom nájmu je umiestnenie a užívanie technologického zariadenia rádioreleového bodu a základňovej stanice verejnej elektronickej kominikačnej siete:
  SlovakTelekom_nájomná_zmluva.pdf

Zmluva o dielo medzi Mrvom Mariánom a KST o demontáži starého a montáži nového kotla s prislušenstvom na Chate pri Zelenom plese zo dňa 15.9.2011:
 Ch_ZPleso_Mrva_kotol.pdf 

Dodatok č. 1/2012 k zmluve č. 4/2010 o nájme nebytových priestorov:
 Ch_ZPleso_Petrik_dodatok1_2012.pdf