Zmluvy s partnermi
Memorandum o spolupráci medzi Slovenskými elekrárňami a KST Tlačiť
Najvyšší predstavitelia spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. a KST podpísali 9. januára 2012 Memorandum o spolupráci  v oblasti propagácie a komunikačnej stratégie.

Memorandum čítajte tu:  SE_Memorandum_o_spolupraci.pdf