Zmluvy s partnermi
Dotácia z Ministerstva vedy, výskumu a športu SR 2015 Tlačiť
MSVVS_logo_2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo KST aj pre rok 2015 dotáciu zo štátneho rozpočtu z podprogramu 026 05 Koordinácia projektov, prierezové činnosti a podpora priamo riadených organizácií. Dotácia sa poskytuje na účel: "Značenie turistických trás v SR"

Dotačná zmluva:   MŠVVŠ_dotácia_2015.pdf

Turistické značkované trasy, ktoré boli vyznačené z dotácie Ministerstva, sú označené tabuľkou:

Smerovnk_s_oznacenim_MSVVS_M

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu podporuje značenie už dlhé roky. Vďaka dotáciám môžu značkári KST značiť trasy pre turistov. Bez príspevkov by nebolo možné pracovať v teréne v takom rozsahu.