Zmluvy s partnermi
Ďalšie zmluvy a dohody v roku 2013 Tlačiť
 Zmluva_Západoslovenská energetika_príspevok na konferenciu v Trnave.pdf

 ENEL_memorandum_o_spolupráci_pokračovanie ekologizácie vysokohorských chát.pdf

 Bratislavská vodárenská spoločnosť_zmluva_o_dodávke_pitnej_vody.pdf

 Zmluva_KST_AirTransport_2013.pdf

 Zmluva_KST_MTSz_2013.pdf

 Zmluva_KST_SITOUR_2013.pdf

Zmluva_CBSoft_implementácia_informačného systému Riadenie vzťahov so zákazníkmi.pdf

Zmluva_CBSoft_o_prevádzke_serveru_internetovej_aplikácie.pdf

OOCR_Horná Nitra_Bojnice_memorandum.pdf

 KOCR_Košický_kraj_zmluva_o_dielo_Obnova značenia peších trás na území Košického kraja.pdf

 Univerzita Komenského_Fakulta telesnej výchovy a športu_dohoda o vzájomnej spolupráci.pdf

 Via Mariae_MUTKE_KST_Zmluva o spolupráci.pdf

 Nitriansky samosprávny kraj_dohoda_o_spolupráci.pdf

 Zmluva_Communal Enterprise Agency of Regional Development and Cross-Border Co-operation Transcarpatia_Ukraine.pdf

Štátne lesy TANAPU_dohoda_o_využívaní_lesnej_cesty.pdf

 Západoslovenské múzeum Trnava_zmluva o výpožičke nebytovných priestorov_konferencia 12/2013.pdf

 Zmluva_Steiger_o_reklame_2013.pdf