Poistenie koní Tlačiť
banner_poistenie_kon_KST
Viac - klikni na banner.

Poistenie jazdcov (dieťa / junior / senior)


 • Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou / bez progresie
 • Poistenie smrti následkom úrazu
 • Poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu
 • Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu
 • Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby
 • Poistenie kritických chorôb dieťaťa
 • Poistenie úrazu jazdcov počas tréningov a pretekov
 • Poistenie zodpovednosti z domácnosti
 • Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade zdravotného hendikepu
 • Poistenie chirurgického zákroku
 • Poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti
 • Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity alebo úmrtia
 • Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti

Poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretích osôb spôsobené koňom


 • Bez obmedzenia veku koňa
 • Poistku môže uzavrieť majiteľ i nájomca koňa
 • Poistenie od 49 EUR/ rok (Podľa Zákona č.213/2018 Z.z. o dani z poistenia musí byť od 1.1.2019 každé nové poistenie navýšené o 8% daň.)
 • Na jednu zmluvu je možné poistiť maximálne 3 kone
 • Vydaný certifikát o poistení pre SR alebo EU
 • Poistenie aj celého JK