Konal sa 64. ročník Medzinárodnej dunajskej plavby TOUR INTERNATIONAL DANUBIEN 2019 Tlačiť

Slovenský úsek 64. medzinárodnej dunajskej plavby TID 2019  sa uskutočnil v dňoch 10.-15.7.2019. Jedným zo zakladateľov a spoluorganizátorom podujatia je Klub slovenských turistov - sekcia vodnej turistiky, slovenský organizačný výbor tid.sk. Záštitu nad podujatím  prevzal minister životného prostredia SR László Sólymos.

TID_2019_zastita_ministra_ZP