Zasadnutia ekonomickej komisie 2013 Tlačiť
 Zápis_Ekonomická komisia_2013_02_19.pdf

 Zápis_Ekonomická komisia_2013_05_27.pdf

 Zápis_Ekonomická komisia_2013_07_23.pdf

 Návrh_rozpočtu_KST_2014_s_pripomienkami.pdf