Korenšpodenia kontrolóra Tlačiť
 HKŠ_pre Kontrolóra KST_11.5.2018.pdf
 List_KoK-02-2018-HK-2018-024-28.6.2018.doc
 List_KoK_04-2020-Oznámenie_25.4.2020.pdf
 Správa_1-2020-kontrola_.p._k30.09.2020.pdf  


Dokumenty zo zasadania kontrolnej komisie:

 2019_01_30_KoK_PL.pdf 
 2019_01_30_KoK_pozvanka.pdf
 2019_01_30_KoK_zapisnica.pdf
 2019_10_15_KoK_PL.pdf 
 2019_10_15_KoK_pozvanka.pdf
 2019_10_15_KoK_zapisnica.pdf
 2020_02_05_KoK_pozvanka.pdf 
 2020_02_05_KoK_zapisnica.pdf
 2020_03_30_KoK_pozvanka.pdf 
 2020_03_30_KoK_zapisnica-str.1.pdf 
 2020_03_30_KoK_zapisnica-str.2.pdf 
 2020_03_30_KoK_zapisnica-str.3.pdf
 2021_02_06_KoK_pozvanka_6.2.2021.pdf
 2021_02_17_KoK_zapisnica.pdf


Zverejnenie dokumentov je povinnosťou podľa § 21. ods. 2 a 3 Zákona o športe v nádväznosti na § 17 ods. 1 písm. e) Zákona o športe.