Zasadnutie propagačnej komisie 2013 Tlačiť
Začiatkom roka 2013 zasadala propagačná komisia. Zápisnica:

 Zápis_PK_2013_02_05.pdf