Záverečné práce Tlačiť
Vyústením získania kvalifikácie je tvorba záverečnej práce v požadovanom rozsahu.  Odborník v športe sa vie odprezentovať aj touto formou a prispieva k rozvoju odborného vzdelania a osvetovej činnosti. Výber témy určuje každá sekcia samostatne.
Vypracovanie záverečnej práce sa riadi jednoduchými štandardami. Preto sme pre Vás pripravili vzor záverečnej práce, ktorý Vám poskytne základnú orientáciu v problematike.
Rozsah záverečnej práce je určený legislatívou a na základe Vyhlášky č. 110/2016 Z. z. MŠVVŠ SR majú tieto parametre: 
  • Inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa- záverečná práca v rozsahu 5 až 10 strán
  • Inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa- záverečná práca v rozsahu 10 až 20 strán
  • Inštruktor športu III. kvalifikačného stupňa - záverečná práca v rozsahu 20 až 30 strán