Dokumenty UMK Tlačiť

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O BEZÚHONNOSTI  pre potreby potvrdenia Inštruktorskej kvalifikácie