Učebno-metodická komisia Tlačiť
Učebno-metodická komisia KST 2018-2022

Učebno-metodická komisia KST je poradným orgánom výkonného výboru KST a jej úlohou je zastrešovať vzdelávací a výcvikový proces v rámci jednotlivých sekcií. Je zložená z predsedu a minimálne troch ďalších členov. Každá zo sekcií môže nominovať jedného zástupcu- metodika do komisie. Predsedu komisie menuje valné zhromaždenie KST a členov komisie potvrdzuje na základe návrhu predsedu komisie VV KST. Učebno-metodická komisia garantuje kvalitu vzdelávania odborníkov v športe v KST.

Systém vzdelávania vychádza z platnej legislatívy ako je Zákon o športe a Vyhlášky č. 110/2016 Z. z. MŠVVŠ SR o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe 

Podrobnosti k systému turistickej kvalifikácie KST


Zloženie učebno-metodickej komisie KST

KOMPÁN JAROSLAV, PaedDr. PhD, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.   , 0915/944 111

Členovia komisie:

  • BELÁS MARTIN, PaeDr., PhD, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0907/303 814
  • CECHLÁR LADISLAV, RNDr. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0905/931 010 - sekcia Vodnej turistiky
  • LETAVAY MIKULÁŠ, Ing.,  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0905/319 828 - sekcia Vysokohorskej turistiky
  • MARTIN ČAJKA, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  + 421 918 320 953 – sekcia Cykloturistiky
  • KRNO SVETOZÁR, Holubyho 1, 811 03 Bratislava, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0907/590 162 – sekcia Pešej turistiky
  • HUČKO MICHAL, Ing. arch.,  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0905/303 573 - sekcia Jazdeckej turistiky
  • Mgr. MÁRIA MAXIANOVÁ,  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. 0907 880 946- sekcia Turistiky mládeže
  • EVA ŠKUTOVÁ          Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. 0905804822 - sekcia Značenia
  • MAJTNER BERNARD, Ing. -,  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0905/276 339 - sekcia Lyžiarskej turistikyHarmonogram školení odborníkov v športe s kvalifikáciou Inštruktor turistiky (podľa presunu) v roku 2021

1. časť -Všeobecná časť vzdelávania

Vzhľadom na potrebu absolvovať všeobecnú časť vzdelávania na špecializovaných Vysokých školách majú možnosť budúci záujemcovia realizovať vzdelávanie na:

 

Od roku 2021 by sme chceli organizovať vzdelávanie koncepčne, vždy v marcovom a októbrovom termíne iba pre našich budúcich inštruktorov. Podmienkou je rozbehnutie vzdelávania vo väčšine sekcií KST.

2. časť Špeciálna časť vzdelávania Inštruktora 1.-3. kvalifikačného stupňa

Uvedené špecializované vzdelávanie zabezpečujú jednotlivé sekcie KST, kde nájdete podrobnosti ku kurzom a školeniam: