Zápisnice zo zasadnutia učebno - metodickej komisie Tlačiť
Zápisy zo zasadnutí komisie:

 Zapis_UMK_11.05.2016.doc

 Zapis_UMK_31.3.2015_BA.doc

 Zapis_UMK_FTVaS_2012_10_17.pdf

 Zapis_UMK_2012_11_10.pdf

 Zapis_UMK_2012_11_29.pdf
Zapis_UMK_2018_10_10.doc

Prezenčná listina zo zasadnutia komisie 10.10.2018:
 UMK_2018_10_10_PL.pdf