Systém prípravy
Právna zodpovednosť v Klube slovenských turistov Tlačiť
 Právna_zodpovednsť_v_KST_schvlálené_VV_2012_05_18.pdf