TURSERVIS KST s. r. o.
VÝBEROVÉ KONANIE NEPRINIESLO ZMENU Tlačiť
V sídle Klubu slovenských turistov (KST), ktoré je zároveň sídlom spoločnosti TURSERVIS KST,s.r.o., sa 2. 9. 2010 uskutočnilo otváranie obálok s ponukami od záujemcov, ktorí sa prihlásili do výberového konania na správcov(chatárov) piatich vysokohorských chát a jednej turistickej ubytovne. Napriek relatívne vysokému počtu ponúk sa ukázalo, že viaceré z nich nespĺňali základné formálne požiadavky a museli byť vyradené. Po posúdení formálne vyhovujúcich ponúk napokon hlasovanie výberovej komisie potvrdilo aktuálnych chatárov, ktorí využili možnosť a prihlásili sa do výberového konania. Predseda KST Peter Perhala bol spokojný s tým, že prihlásením sa do výberového konania chatári akceptovali plánované zvýšenie nájomného, no nespokojný bol s výsledkom výberu: "Bola to šanca k zmene, ktorá by niektorým chatám prospela. Rozhodnutie väčšiny členov komisie však musím rešpektovať. Verím že aj pre chatárov bolo toto výberové konanie motivačné a výsledkom bude lepšie hospodárenie a lepšie služby turistom", vyjadril sa po zasadnutí výberovej komisie jej predseda P.Perhala. "Nešlo o formálny výber, aj keď výsledok by mohol niekoho zvádzať k takému názoru. Každému hlasovaniu predchádzala ostrá, ale vecná diskusia. Nemáme čo skrývať, preto sme sa dohodli, že ponuky aj výsledky hlasovania zverejníme", povedal člen komisie, predseda horolezeckého spolku SHS JAMES Igor Koller. V prílohe prehľad predložených ponúk a výsledky hlasovania. Ide o dve samostatné prílohy, keďže išlo o dve výberové konania -  výber chatárov na štyri vysokotatranské chaty ktoré má KST v spoluvlastníctve s horolezeckým spolkom SHS James, a výber správcu/chatára na dva objekty ktoré sú majetkom KST -chatu M.R. Štefánika pod Ďumbierom a Dom turistiky v Bardejove. RNDr. Peter Vyskočil, konateľ TURSERVIS KST, s.r.o. V Bratislave, 9. 9. 2010