Štruktúra KST
Zasadnutie Ústrednej rady KST dňa 3.12.2011 Tlačiť
V sobotu 3. decembra 2012 sa konalo zasadnutie Ústredenej rady KST (UR KST) v Martine - Priekope.

Zápisnica zo zasadnutia Ústrednej rady:  UR_12_2011_zápisnica.pdf

Uznesenie UR KST:   UR_12_2011_uznesenie.pdf

Scan poslednej strany uznesenia z podpismi:  UR_12_2011_uznesenie_podpisy.pdf

Ak sa chcete dozvedieť viac o priebehu zasadnutia, kliknite na "Čítať celý článok..."

Na zasadnutí odprezentovanli predsedovia sekcií/komisií KST celeročnú činnosť. Predseda KST predniesol správu za Výkonný výbor. Správy predsedov môžete čítať v prílohách: 

 UR_12_2011_Sprava_predsedu_za_VV.pdf
 UR_12_2011_Klasifikacna_komisia_sprava.pdf
 UR_12_2011_Lyziarska_sprava.pdf
 UR_12_2011_Pesia_sprava.pdf
 UR_12_2011_Vodna_vyhodnotenie_sezony.pdf
 UR_12_2011_Znacenie_sprava.pdf