Valné zhromaždenie
19. Valné zhromaždenie KST 2018 Tlačiť
V zmysle platných stanov Klubu slovenských turistov zvolal predseda Klubu slovenských turistov XIX. Valné zhromaždenie Klubu slovenských turistov, ktoré sa  konalo 8. - 9. júna 2018 v Spojenej škole na ulici Československej armády 24, Martin.

Zápis z Valného zhromaždenia KST:   vz_2018_zapis.pdf

Prílohy k zápisu:

 K_Sprava_c_6_z_kontroly_18.-19.4.2018.doc
 K_Sprava_c_7_z_kontroly_18.-19.4.2018_MS.doc
 K_Sprava_kontrolora_1_KST_2017.pdf
 K_Sprava_kontrolora_2_KST_2017.pdf
 K_Sprava_kontrolora_3_KST_2017.pdf
 K_Sprava_kontrolora_4_KST_2017.pdf
 K_Sprava_o_cinnosti_kontrolora_a_KoK_2017.doc
 K_Sprava_o_kontrole_uzneseni_z_18.VZ_KST_1.pdf
 K_Sprava_o_kontrole_uzneseni_z_18._VZ_KST_2.pdf
 Sprava_o_cinnosti_2014-2018.doc
ROZPOCET_2018_VZ_opr.xls
Uznesenie Valného zhromaždenia KST:   vz_2018_uznesenie.pdf

                                                                      VZ_2018_uznesenie.doc

Zápis volebnenej komisie Valného zhromaždenia KST:  VZ_2018_zapis_VK.pdf

                                                                                              VZ_2018_zapis_VK.docPrezenčné listiny z Valného zhromaždenia KST:
 VZ_2018_PL_8.6.2018.pdf
 VZ_2018_PL_9.6.2018.pdf


Dokumenty na zasadnutie:

Rozpočet_2017_vyhodnotenie.xls
 Rozpočet_2018_návrh.xls
 Správa_nezávisélho_audítora_2017.pdf
 Výročná_správa_KST_2017.pdf