Valné zhromaždenie
22. Valné zhromaždenie KST 2021 Tlačiť
Dokumenty:

 22.VZ_KST_2021_zápisnica.pdf

 22.VZ_KST_2021_uznesenie.pdf

 Prezencka_22.VZ_2021_09_delegati.pdf
 Prezencka_22.VZ_2021_09_ucastnici.pdf
 Výročná_správa_kontrolóra_2020.pdf
 Správa_o_kontrole_plnenia_uznesenia_z_21.VZ_KST.pdf
 Výročná_správa_2020_na_VZ.pdf  
 UMK_sprava_o_cinnosti_2021.docx
 Zdravica_D.Kollar_KS.pdf 
 Zdravica_Dr._Holko_ASPV.pdf

Dokumenty odoslané pred konaním zhromaždenia:


 VZ_KST_2021_pozvánka.pdf


 22.VZ_KST_2021_návrh_náhrad_za_stratu_času.docx
 22.VZ_KST_2021_návrh_výšky_členského.doc
 Audítorská_správa_2020.pdf
 ROZPOČET_2020_vyhodnotenie_na_VZ.xls
 ROZPOČET_2021_návrh_na_VZ.xls
 Výročná_správa_2020_na_VZ.pdf


Návrhy na ocenenia:

 O_Hasák_Anton_MJ_LvB.pdf
 O_Hasák_Anton_MJ_LvB_prloha.doc
 O_Hatok_Eduard_AL_ari.pdf
 O_Kotora_Dušan_Jozef_AL_ari.pdf
 O_Kuiš_Štefan_AL_Koice.pdf
 O_Lupták_Pavel_AL_Liptov.pdf
 O_Sitek_Pavol_AL_Liptov.pdf
 O_Toman_Milan__Čadca.jpg
 O_Zelenka_Anton_AL_Trenčín.pdf