Verejné obstarávanie
Prehľad vykonaných VO podľa zákona 25/2006 Z.z. Tlačiť

Prehľad zverejňujeme, pokiaľ v danom období bolo realizované nejaké VO podliehajúce zverejneniu, v opačnom prípade nezverenenie prehľadu znamená, že žiadne VO nebolo v danom období vykonané.

 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur za 2. štvrťrok 2015