Verejné obstarávanie
UKONČENÉ: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONÚK Tlačiť

V súvislosti s realizáciou projektu "PLSK.01.01.00-00-0116/17-00 - Hory bez hraníc - integrácia siete chodníkov do cezhraničného turistického produktu" implementovaného v rámci Operačného programu Interreg V-A PL-SK, oslovujeme relevantných dodávateľov na predloženie cenovej ponuky na dodávku "turistických máp a stojanov" v zmysle priloženej technickej špecifikácie.

 

Prílohy:

Výzva na predkladanie ponúk

 KST_vyzva_na_predlozenie_ponuky_2020_mapa_na_stojane.pdf

Špecifikácia predmetu obstarávania

 verejne_obstaravanie_vyvesne_turisticke_mapy_a stojan_specifikacia.pdf