Verejné obstarávanie
UKONČENÉ: Verejné obstarávanie - výzva na predloženie ponuky Tlačiť
Interreg_Poland-Slovakia_SK_01FUND_RGB

Klub slovenských turistov so sídlom Záborského 33, 831 03 Bratislava 3 (ďalej len KST) zverejňuje výzvu na predloženie ponuky do výberového konania na dodávateľa rekonštrukcie dvoch miestností v sídle KST - školiacej miestnosti a miestnosti pre správcu databázy turistických chodníkov.

Predmetom obstarávania je realizácia rekonštrukcie školiacej miestnosti (515 x 780 cm) a miestnosti pre správcu databázy turistických chodníkov (270 x 315 cm) v prízemí sídla Klubu slovenských turistov (KST). Objekt sídla KST je pôvodne rodinný dom upravený pre účely ústredia klubu.


Detailné informácie:

 I-R_vyzva_na_predlozenie_ponuky_rekonstrukcia_dvoch_miestnosti_.doc

 I_R_fotodokumentacia_sucasneho_stavu.docx

 I_R_podorys_miestnost_spravcu_databazy.pdf

 I_R_podorys_skoliaca_miestnost.pdf