Verejné obstarávanie
UKONČENÉ: Výzva na predloženie ponuky - nábytok Tlačiť

Klub slovenských turistov so sídlom v Bratislave, Záborského 33 (ďalej len KST) zverejňuje výzvu na predloženie ponuky do výberového konania na výrobu, dodanie a montáž kancelárskeho nábytku do kancelárie správcu databázy spoločných turistických chodníkov. Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka na dodanie obstarávaného tovaru a dodanie montážnych prác.

Špecifikácia obstarávaného tovaru, vizualizácia očakávaného riešenia a okótované plány:
 Vyberove-konanie_nabytok-pre-spravcu.doc 
 Priloha_c_2_nahlad_01.jpg 
 Priloha_c_2_nahlad_02.jpg 
 Priloha_c_2_nahlad_03.jpg 
 Priloha_c_3_oktovane_plany_1.png
 Priloha_c_3_oktovane_plany_2.png
 Priloha_c_3_oktovane_plany_3.png 
 Priloha_c_3_oktovane_plany_4.png