Vykonávacie predpisy
VP KST č. 7/2011 o hospodárení s majetkom Tlačiť
 VP_hospodárenie.doc