Vykonávacie predpisy
VP KST č. 8/2011 o obehu a účtovaní účtovných dokladov Tlačiť
 VP_8_2011_o_obehu_a_uctovani.pdf
 VP_8_2011_o obehu_a_uctovani_priloha_2021.xls