Vykonávacie predpisy
VP KST č. 3/2011, rokovací poriadok Tlačiť
 VP_rokovací poriadok.doc